Onze Water Operator Partnerships

Lees meer

Steun Water for Life

www.waterforlife.nl

Lees meer

VEI is – voor en door – waterbedrijven

VEI is trots om een doelgerichte organisatie te zijn die haar missie zonder winstoogmerk uitvoert door middel van eigen bijdragen van waterbedrijven, waterklanten en extern verkregen subsidies. Het zorgen voor hoogwaardige ondersteuning door collega's is een intrinsiek onderdeel van onze missie. We zijn weloverwogen in wat voor peer support we doen, waar we het doen en hoe we het doen.
Een groep van zeven Nederlandse waterbedrijven zet zich via VEI in voor Sustainable Development Goal 6 (SDG6) van de Verenigde Naties: Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.
Het organiseren van hoogwaardige intercollegiale ondersteuning tussen water operators is de kern van VEI. We implementeren internationale samenwerkingsverbanden tussen wateroperators (WOP's).

VEI helpt mensen die in armoede leven om toegang te krijgen tot duurzame waterdiensten
Over de hele wereld hebben waterbedrijven moeite om toegang tot veilig drinkwater te garanderen. Bijna 1 miljard mensen hebben nog steeds geen toegang tot veilig water, terwijl 2,4 miljard mensen geen toegang hebben tot goede sanitaire voorzieningen.
VEI maakt een blijvend verschil in het leven van mensen die in armoede leven door de levering van duurzame waterdiensten te verbeteren. VEI zet zich in voor een samenleving waarin er sprake is van universeel duurzaam waterbeheer, waarbij niemand achterblijft.

Lees meer

VEI organiseert de samenwerking tussen waterbedrijven

Veel waterbedrijven hebben praktische ondersteuning nodig van hun collega's. Ondanks verschillende omstandigheden delen water operators gemeenschappelijke zorgen en uitdagingen: over de ontwikkeling van menselijke hulpbronnen, de dagelijkse werking van productie- en distributiesystemen en investeringsplanningen.

Peerondersteuning tussen water operators is om op een echt praktisch niveau van elkaar te leren, wat werkt en wat niet werkt om de juiste waterdiensten aan hun klanten te kunnen garanderen. Er zijn veel operators die bereid en in staat zijn om peer support te geven; met de motivatie, de middelen en de expertise die ze graag willen delen met hun gelijkwaardige water operators.

VEI past praktische kennis toe van bron tot tap. Door de kracht van peer-support te ontsluiten, worden lokaal beheerde oplossingen gecreëerd en geïmplementeerd. Door middel van collegiale ondersteuning versterkt VEI de capaciteit van partnerwaterbedrijven, wat resulteert in duurzame prestatieverbetering en verbeterde dienstverlening, wat veel verder reikt dan enkel de impact van het rechtstreeks aansluiten van mensen tot toegang tot watervoorzieningen. 

Lees meer
365.280
mensen toegang gegeven tot water en sanitatie in 2020
42 projecten
in 18 landen in 2020
€ 19.7 mln
omzet 2020