Malawi - Lilongwe Water Board (LWB)

Lilongwe Water Board is een overkoepelend waterbedrijf in Malawi, opgericht in 1947 en opnieuw opgericht door de wet van het parlement ‘Water Works Act No. 17 van 1995. De raad heeft het mandaat om drinkwater te leveren aan de stad Lilongwe en de omliggende gebieden. Tot haar klanten behoren zowel huishoudelijke, institutionele, industriële als commerciële klanten.

LWB onttrekt zijn ongezuiverde water uit de Lilongwe-rivier die afkomstig is uit de Dzalanyama Ranges. Langs de rivier zijn twee dammen aangelegd; Kamuzu Dam I en Kamuzu Dam II. Het verzorgingsgebied is ongeveer 1.870 vierkante kilometer. Kamuzu Dam I werd gebouwd in 1966 en heeft een opslagcapaciteit van 4,5 miljoen kubieke meter, Kamuzu Dam II werd gebouwd in 1989 met een initiële opslagcapaciteit van 9,2 miljoen kubieke meter. In 1999 is de dam gesaneerd en opgehoogd, waardoor de opslagcapaciteit is vergroot tot 19,8 miljoen kubieke meter. Kamuzu Dam I fungeert als een balancerend reservoir en de uitstroom gaat rechtstreeks naar Kamuzu Dam II. Water stroomt door de zwaartekracht naar het onttrekkingspunt, ongeveer 20 km stroomafwaarts.

De Raad heeft twee hoofdzuiveringsinstallaties, TW I en TW II, die zich bevinden op de Water Works Campus, langs Likuni Road in Area 3. De gecombineerde capaciteit van de twee installaties is ongeveer 125.000 kubieke meter per dag. Lilongwe City heeft ongeveer 1.100.000 inwoners en het bestuur bedient momenteel ongeveer 75% van de bevolking. Er zijn ongeveer 65.000 klanten met een meter en meer dan 750 waterkiosken (gemeenschappelijke verkooppunten voor water) in de stad.

Vera Lagendijk