Ethiopia - Bahir Dar Water and Sewerage Service (BDWSS)

Bahir Dar, de hoofdstad van de regionale staat Amhara, is een groeiend regionaal centrum, gesticht op een relatief vlak gebied aan de zuidelijke oever van het Tana-meer, het grootste meer in Ethiopië, dat de bron is van de Blauwe Nijl.

Vanuit veiligheidsperspectief wordt Bahir Dar gezien als een veilig gebied om te opereren, vanwege de politieke stabiliteit in de regio. Het gebied van de stad is 62,22 vierkante km met een geschatte bevolking van ongeveer 412.189 in het stadskerngebied en 240.939 in de omliggende landelijke nederzettingen. De bevolking van Bahir Dar is niet precies bekend en kan hoger zijn dan hierboven wordt geschat.

De Bahir Dar watervoorziening komt uit 3 bronnen en 20 diepe putten. De servicedekking wordt geschat op ongeveer 60%. Watertekort is een van de meest kritieke problemen van de watervoorziening in Bahir Dar. Drinkwater wordt niet consequent geleverd in de stad. Uit de gegevens blijkt dat het huidige verbruik per hoofd van de bevolking van minder dan 42 liter per hoofd per dag nog steeds onder het WHO-minimum (50 l/c/d) ligt. De meest kwetsbare mensen zoals kinderen, ouderen en gehandicapten, en de armen worden getroffen door het ontbreken van water. Momenteel levert het meeste water dat geleverd wordt geen inkomsten op. Door het verbeteren van de operationele prestaties kunnen inkomsten worden vrijgemaakt, die vervolgens kunnen worden gebruikt voor verdere verbetering van de dienstverlening.

Daniel Truneh
Regional Team Leader