Privacy Statement VEI

VEI B.V. (hierna: ‘VEI’) doet er alles aan om uw privacy te respecteren en te beschermen. Bezoekers hebben toegang tot de VEI-website , op de website is naast de plaatsing van Cookies (zie onder ‘Cookies’) geen sprake van het volgen van onze bezoekers. U bent anoniem op onze website.  

VEI gaat zorgvuldig en veilig om, met door u verstrekte persoonsgegevens, conform de wettelijke eisen die hieraan door de Nederlandse wet worden gesteld. Uw gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verschaft. Uw gegevens zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden, tenzij wettelijke of juridische eisen dit van ons vragen, of tenzij u hierin bij aanlevering van uw gegevens hebt toegestemd. Voor vragen rondom uw persoonsgegevens of over ons privacy beleid, kunt u contact opnemen met info@vei.nl.

Wie zijn wij?

VEI is een dochterbedrijf van Vitens N.V. en Evides Waterbedrijf N.V. en voert namens zeven Nederlandse drinkwaterpartners, hun internationale Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen beleid uit. We werken voor:

  • Vitens N.V.
  • Evides Waterbedrijf N.V.
  • WML
  • Waterbedrijf Groningen
  • Brabant Water
  • WLN
  • PWN

VEI, opgericht in 2004, gaat langdurige partnerschappen aan met lokale waterbedrijven via de zogenoemde WOP’s (Water Operator Partnerships) en stelt daarbij jaarlijks honderden werknemers van waterbedrijven ter beschikking om direct en indirect honderdduizenden mensen te voorzien van verbeterde toegang tot water, voornamelijk in gebieden met lage inkomens in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Het hoofdkantoor van VEI is gevestigd aan de Reactorweg 47, 3542 AD te Utrecht, Nederland.

Cookies en aanverwante technologie├źn

Wanneer u gebruik maakt van onze website registreren wij door middel van cookies en aanverwante technologieën uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van uw gebruik van onze website. Deze functionele en analytische cookies gebruiken wij voor het goed laten functioneren van de website en voor analytische doeleinden. Het plaatsen en uitlezen van cookies voor puur technische en functionele doeleinden valt onder de uitzonderingen op het toestemmingsvereiste zoals voorzien in de Telecommunicatiewet.

Functionele cookies hebben we nodig om de website goed te laten werken. Analytische cookies zorgen ervoor dat we de website kunnen verbeteren. Zo kunnen we onder meer zien welke pagina’s het meest worden bezocht en welke weg u op de website aflegt. Zo kunnen we zien welke pagina’s we aan moeten passen, zodat u sneller vindt wat u nodig hebt. Analytische cookies bewaren niet uw naam, e-mailadres of andere persoonlijke gegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met, of verstrekt aan derden. Uw gegevens worden niet buiten de Europese Unie opgeslagen. Alle Europese lidstaten zijn gebonden aan dezelfde wetgeving, te weten de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door deze wetgeving gelden binnen de Europese Unie dezelfde regels en waarborgen, wanneer uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie worden verwerkt.

VEI behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 25 november 2021.