Myanmar - Mandalay City Development Committee

Het Mandalay City Development Committee (MCDC) is het bestuursorgaan van Mandalay. Het heeft brede verantwoordelijkheden, waaronder stadsplanning, landbeheer, belastinginning en stadsontwikkeling, zoals vermeld in de MCDC-wet (2015). MCDC haalt haar eigen inkomsten op door belastinginning, vergoedingen, licenties en vastgoedontwikkeling. Het wordt geleid door de voorzitter en de vice-voorzitter, die respectievelijk de burgemeester en de vice-burgemeester zijn. MCDC rapporteert aan de Mandalay Regional Government (MRG). De burgemeester van Mandalay is een van de ministers van Mandalay Regional Government (MRG). MRG komt niet rechtstreeks tussen in kwesties op het gebied van stedelijk beheer in Mandalay City, maar speelt een belangrijke rol bij het goedkeuren van infrastructuurprojecten en tarieven voor stedelijke dienstverlening.

Projecten worden uitgevoerd in alle sectoren binnen MCDC volgens de drie doelstellingen;

  • om de stad schoon te maken
  • om de stad mooi te houden
  • om de stadsbewoners te laten genieten van een prettig leven

Deze doelstellingen worden geïmplementeerd door de 14 afdelingen van MCDC. Naast deze doelstellingen heeft MCDC een sterke drive om een ‚Äč‚Äčinnovatieve of 'slimme' stad te worden; het implementeren van nieuwe technologieën en het opzetten van een e-overheid.

De afdeling Water en Sanitatie is een van de 14 afdelingen. Zij zijn verantwoordelijk voor de watervoorziening en sanitaire voorzieningen in Mandalay. Op dit moment kan MCDC leidingwater van verschillende kwaliteit leveren aan ongeveer 30% van de stadsbevolking gedurende gemiddeld 8 uur per dag, de meeste inwoners gebruiken nu flessenwater om te drinken en privé ondiepe buisputten voor huishoudelijk water. Het percentage NRW wordt geschat op 60% - 75%. De afdeling water en sanitatie van MCDC staat daarom voor een uitdaging om haar bedrijfsvoering te verbeteren.

Sinds 2014 heeft VEI twee Water Operator Partnership (WOP) - programma's geïmplementeerd die worden medegefinancierd door de Asian Development Bank (ADB). Deze programma's werden ondersteund om buisputten te regenereren, de capaciteit voor het testen van waterkwaliteit te vergroten, een waterveiligheidsplan te ontwikkelen, het waterbeheer zonder inkomsten te verbeteren en de kennis over hydraulische modellering te vergroten. Vervolgens werd de samenwerking voortgezet in het WaterWorX-project van Mandalay in 2018. Het primaire doel van dit project is om de algehele prestaties van de afdeling Water en Sanitatie bij MCDC te verbeteren en om ondersteuning te bieden bij het leveren en uitbreiden van adequate diensten aan zijn klanten.

Vera Lagendijk