Nederlandse Antillen - STUCO

Het Sint Eustatius Nutsbedrijf (STUCO) is de elektriciteits- en waterleverancier voor het eiland Sint Eustatius. Als een van de grootste bedrijven op Sint Eustatius zet STUCO zich in voor de gemeenschap.

Gerard Speelman
RPM VEI