Nederlandse Antillen - STUCO

Het Sint Eustatius Nutsbedrijf (STUCO) is de elektriciteits- en waterleverancier voor het eiland Sint Eustatius. Als een van de grootste bedrijven op Sint Eustatius zet STUCO zich in voor de gemeenschap.

STUCO en VEI werken al vele jaren samen. STUCO is verantwoordelijk voor de water- en elektriciteitsvoorziening van circa 3.000 inwoners van het eiland Sint Eustatius.

De samenwerking tussen STUCO en VEI richt zich op specifieke (technische) vragen die zich in de loop van de tijd voordoen en STUCO wordt ondersteund bij het ontwikkelen van verplichte plannen (en de uitvoering daarvan) die betrekking hebben op de Nederlandse drinkwaterwet, zoals opgelegd door het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur & Water.

Enkele activiteiten die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd:

  • Ontwikkeling van een waterkwaliteits- en capaciteitscontroleplan
  • Ondersteuning bij ontwerp, aanbesteding en begeleiding van een nieuwe watertransportleiding
  • Opstellen van een meerjaren studie- en investeringsplan voor 2020-2030 en actualiseren van het investeringsplan
Gerard Speelman