Philippines - Dalaguete Water District (DWD)

Dalaguete Water District is een goed geleid waterdistrict dat kwaliteitsservice en duurzame drinkwatervoorziening biedt aan de gemeente Dalaguete. DWD ziet de noodzaak in van bescherming, herbebossing en herstel van haar waterreservoirs voor een continue en overvloedige watervoorziening.

De DWD verplicht zich tot het ontwikkelen en verbeteren van de drinkwatervoorziening ten behoeve van milieuvriendelijk waterbeheer, het vergroten van de betrouwbaarheid van de watervoorziening en het waarborgen van de tevredenheid van het concessiegebied en het streven naar financiële levensvatbaarheid door een verstandig gebruik van de financiële middelen.

Het doel van de DWD is te zorgen voor een adequate, betaalbare en drinkbare drinkwatervoorziening en efficiënte openbare diensten te verlenen in samenwerking met onze concessiehouders en de gemeenschap.