Nederlandse Antillen - Public Entity Saba

Sinds 10 oktober 2010 is Saba een 'bijzondere gemeente' van Nederland. Dit betekent dat Saba bij Nederland hoort, maar andere wetgeving heeft dan gemeenten in het Europese deel van Nederland. Sabaanse burgers stemmen voor het Nederlandse parlement, de Tweede Kamer.

Het wetgevende orgaan van Saba heet de Eilandsraad. In tegenstelling tot de gemeenten in het Europese deel van Nederland, maakt Saba geen deel uit van een provincie. Er zijn twee andere 'bijzondere gemeenten' of 'openbare lichamen': Sint Eustatius en Bonaire. De grondwettelijke status van de drie openbare lichamen is vastgelegd in de Wet op de Openbare Lichamen BES, de Wet op de openbare lichamen BES.

Gerard Speelman