FIPAG is de instelling die namens de Mozambikaanse regering optreedt als een fonds voor de watervoorziening voor de grootste steden van Mozambique. Op dit moment omvat FIPAG 4 regio's: de Noordelijke regio, de Centrale regio, de Zuidelijke regio en de Maputo regio.

FIPAG staat onder leiding van twee ministeries, het ministerie van Financiën en het ministerie van Volkshuisvesting, Openbare Werken en Water.

Germain Bakker