Mongolië - Ulaanbaatar Water Supply and Sewerage Authority (USUG)

De Watervoorzienings- en Rioleringsautoriteit van Ulaanbaatar City (USUG) is een volledige dochteronderneming van de gemeente Ulaanbaatar en is belast met de watervoorziening, zuivering en de sanitaire voorzieningen in de stad.