Zambia - Lukanga Water Supply and Sanitation company (LgWSC)

Lukanga Water Supply and Sanitation Company Limited (LgWSC) is een particuliere onderneming die is opgericht onder de Companies Act CAP 388 van de wetten van Zambia. Haar belangrijkste doelstelling is de verbetering van de watervoorziening en de rioleringsdienstverlening aan de bevolking van de Centrale Provincie.

Het bedrijf werd oorspronkelijk opgericht om water- en rioleringsdiensten te verlenen aan de stedelijke en peri-urbane gebieden van de Central Province. Het mandaat van het bedrijf wordt echter gewijzigd, zodat het nu ook sanitaire en watervoorzieningsdiensten op het platteland in zijn werkgebied heeft. Het nieuwe mandaat heeft geleid tot de naamsverandering van het bedrijf van Lukanga Water and Sewerage Company Limited (LgWSC) in Lukanga Water Supply and Sanitation Company Limited (LgWSC).

VISIE
Een betrouwbaar, innovatief en commercieel levensvatbaar nutsbedrijf dat op een rechtvaardige manier kwaliteitsdiensten levert op het gebied van watervoorziening en riolering aan alle klanten van de Centrale Provincie.

MISSIE
Klanten in de provincie Central voorzien van betrouwbare, betaalbare en kostengeoriënteerde diensten op het gebied van watervoorziening en afvalwaterzuivering op een duurzame, rechtvaardige en veerkrachtige manier.

Projects