Tanzania - Dodoma Urban Water Supply and Sanitation Authority (DUWASA)

DUWASA is de enige waterautoriteit met het mandaat om waterdiensten en sanitaire voorzieningen te leveren in het stedelijk gebied van de gemeente Dodoma. De levering van water en sanitaire voorzieningen in Tanzania wordt gereguleerd door de Energy and Water Utilities Regulatory Authority (EWURA). DUWASA promoot dat het hebben van een uitgebreid drinkwaterprogramma een basisbehoefte is om de gezondheid van Dodoma-bewoners te beschermen.

Water voorraad
De enige waterbron voor Dodoma urban is grondwater dat wordt gewonnen uit 24 diepe boorgaten in het Makutupora-bekken. Het bassin ligt op ongeveer 35 km van het stadscentrum. De totale lengte van het waterleidingnetwerk is 393 km, waarbij 47.983 km de hoofdleiding is en 345.017 km het distributienetwerk.

Riolering
Het bestaande rioleringssysteem heeft een totale lengte van 81 km en bestaat uit hoofdriolen (600 mm tot 1.100 mm diameter) over een afstand van 24,3 km en zijriolen (150 mm tot 400 mm) over een afstand van 56,7 km. De hoofdriolen hebben een maximale diameter van 1100 mm en een ontwerpdebiet van 3.672 m3/h en een capaciteit van 423.000 mensen.

Kernwaarden van DUWASA:

Verantwoording – Erkenning en aanvaarding van verantwoordelijkheid voor acties, producten, beslissingen en beleid. Het kan worden toegepast op zowel de individuele verantwoording van medewerkers als de verantwoording van de Autoriteit als geheel.

Toewijding en innovatie - Zich inzetten voor geweldige producten, service en andere initiatieven die van invloed zijn op levens binnen en buiten DUWASA en nieuwe creatieve ideeën nastreven die het potentieel hebben om de wereld te veranderen.

Community – Bijdragen aan de samenleving en blijk geven van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Empowerment – ​​Medewerkers aanmoedigen om initiatief te nemen en het beste te geven. Het aannemen van een foutomarmende omgeving om medewerkers in staat te stellen leiding te geven en beslissingen te nemen.

Integriteit – Handelen met eerlijkheid en eer zonder de waarheid in gevaar te brengen.

Veiligheid – de gezondheid en veiligheid van werknemers waarborgen en verder gaan dan de wettelijke vereisten om een ​​ongevalvrije werkplek te bieden.

Teamwork – het aanmoedigen van werk dat wordt gedaan door verschillende medewerkers, waarbij elk een rol speelt, maar die allemaal persoonlijke aandacht ondergeschikt maken aan de efficiëntie van het geheel.

Andries van Eckeveld
Project Manager