WaterWorX project: WOP Oromia Ethiopië

  • Ethiopia
  • Ethiopië - Oromia Water and Energy Resource Development Bureau (OWERDB)

Duurzame drinkwatervoorziening en sanitaire voorzieningen voor de mensen in de steden Ambo, Dukem en Modjo

Projectgebied
Het project is gericht op de regionale staat Oromia. Deze ligt centraal in Ethiopië en is de thuisbasis van de grootste etnische groep in Ethiopië, de Oromos. De partnerbedrijven onder de WWX Oromia WOP zijn de hoofdstad Adama, evenals Ambo, Nekemte, Modjo en Dukem. Deze steden hebben een grote bevolking en groeien in een zeer snel tempo vanwege de sterke verstedelijkingsdynamiek in Ethiopië. Dit WWX-project zal de problemen aanpakken met betrekking tot watervoorziening en sanitaire voorzieningen in de nutsbedrijven van Adama, Bishoftu, Ambo, Dukem, Mojo en Nekemte. Het grootste probleem van de nutsbedrijven is het gebrek aan capaciteit, zowel financieel als technisch, om de waterinfrastructuur te exploiteren, te onderhouden en te investeren. Tijdens de observatiegesprekken met de managers hebben de meeste nutsbedrijven de schaarste aan watervoorziening en het tekort aan budget aan de orde gesteld.

Het doel van het project is om de toegang tot watervoorziening en sanitaire voorzieningen te verduurzamen door:
• versterking van de capaciteit van de TWSSSE's financieel,  technisch en sociaa
• het versterken van de stimulerende omgeving van TWSSSE's op het gebied van beleid, wet- en regelgeving en financiering
• het vergroten van de toegang tot investeringsfinanciering voor waterinfrastructuur, door investeringsvoorstellen te ontwikkelen en samen te werken met binnenlandse en internationale financieringsorganisaties en banken

WOP-doelstelling fase 1
In de afgelopen vier jaar heeft de WWX Oromia een aantal belangrijke doelstellingen bereikt in vier TWSSSE's, zoals:

  • Verbeterde beheercapaciteit en prestaties van nutsbedrijven (TWSSSE's) door capaciteitsopbouw en uitwisseling van beste praktijken.
  • Verhoogde toegang tot watervoorziening voor (arme) mensen door het ontwikkelen en implementeren van de pro-poor investeringsstrategie.
  • Verbetering van de financiële positie van de TWSSSE's door verbetering van klantenservice, lezen, facturering, incasso en financiën.
  • Versterkt de stimulerende omgeving van TWSSSE's op het gebied van beleid, wet- en regelgeving en financiering

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Wonde Hirpa, Resident Project Manager in Ethiopië
wonde.hirpa@vei.nl

Wonde Hirpa