WaterWorX project: WOP Oromia Ethiopiƫ

  • Ethiopia
  • EthiopiĆ« - Oromia Water and Energy Resource Development Bureau (OWERDB)

Het WaterWorX-programma is een initiatief dat in 15 landen wordt uitgevoerd. In Oromia is in 2018 gestart met de implementatie van de eerste fase. De afronding van deze eerste fase zal eind 2021 plaatsvinden.

Projectgebied

Het project is gericht op de regionale staat Oromia. Dit is centraal gelegen in Ethiopië en de thuisbasis van de grootste etnische groep in Ethiopië, de Oromos. De partnerhulpprogramma's onder de WWX Oromia WOP zijn de hoofdstad Adama, evenals Ambo, Nekemte, Modjo en Dukem. Deze steden hebben een grote populatie en groeien in hoog tempo door de sterke verstedelijkingsdynamiek in Ethiopië.

Probleemanalyse

Dit WWX-project zal de problemen aanpakken met betrekking tot watervoorziening en sanitatie in de nutsvoorzieningen van Adama, Bishoftu, Ambo, Dukem, Mojo en Nekemte. Het grootste probleem van de nutsbedrijven is het gebrek aan capaciteit, zowel financieel als technisch, om de waterinfrastructuur te exploiteren, te onderhouden en erin te investeren. Tijdens de observatiegesprekken met de beheerders brachten de meeste nutsbedrijven een tekort aan watervoorziening en een tekort aan budget naar voren. In lijn met de doelstelling van de rijksoverheid om 100% te halen met een gemiddeld verbruik per hoofd van de bevolking van 80-100 liter per dag in 2020 is een uitdaging. De steden worden ook uitgedaagd door het hoge aantal mensen met een laag inkomen. Ongeveer 30% van de mensen die in steden wonen, heeft een laag inkomen. Meer dan 200.000 mensen van de nutsbedrijven komen uit een gebied met een laag inkomen dat geen toegang heeft tot watervoorziening en sanitaire voorzieningen.

Doel van het project

Het doel van het project is om de duurzaamheid van de toegang tot watervoorziening en sanitaire voorzieningen te vergroten door:

  • de versterking van de capaciteit van de Town Water Supply and Sanitation Services Enterprises (TWSSSE's) op financieel, technisch en sociaal vlak
  • het versterken van de ondersteunende omgeving van TWSSSE's in termen van beleid, wet- en regelgeving en financiering
  • de toegang tot investeringsfinanciering voor waterinfrastructuur verbeteren door investeringsvoorstellen te ontwikkelen en samen te werken met nationale en internationale financieringsorganisaties en banken

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Wonde Hirpa, Resident Project Manager in Ethiopië wonde.hirpa@vei.nl

Wonde Hirpa
RPM VEI