IWRM4WASH project in Ethiopie

  • Ethiopia
  • Ethiopië - Addis Ababa Water and Sewage Authority (AAWSA)
  • Ethiopië - Oromia Water and Energy Resource Development Bureau (OWERDB)

De ontwikkelingsdoelstelling van het Integrated Water Resources Management for Water Sanitation and Hygiene (IWRM 4 WASH), een Market-Based Approach-project, is om de bescherming van de watervoorraden in het stroomgebied van Addis Ababa te verbeteren door IWRM-benaderingen op te schalen en te verankeren met speciale aandacht voor meer water. en sanitaire voorzieningen en versterking van marktgebaseerde benaderingen om IWRM-benaderingen en zelfredzaamheid in de levering van water- en sanitatiediensten te stimuleren om SDG6 te realiseren.

VEI heeft in juli 2019 een projectconcept ingediend en met succes € 9,3 miljoen binnengehaald van de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Ethiopië en de projectpartners (VEI, Addis Ababa Water and Sewerage Authority (AAWSA) en de Oromia Water and Energy Resource Development Bureau), in december 2019.

Het project heet "Integrated Water Resources Management for Water Sanitation and Hygiene (IWRM 4 WASH), a Market-based Approach".

Projectpartners en ontvangers

De begunstigde partners zijn Addis Ababa Water and Sewage Authority (AAWSA) en Oromia Water and Energy Resource Development Bureau (OWERDB) en aanverwante waterbedrijven van Akaki, Burayu, Gelan, Salulta en Sendafa. Bovendien bestaat de directe begunstigde bevolking uit 125.000 mensen die in de stroomgebieden en steden wonen. Bovendien zal een groter deel van de inwoners van de stad Addis Abeba profiteren van een verbeterde betrouwbaarheid en kwaliteit van de watervoorziening dankzij verbeterd stroomgebiedbeheer.

Project doel

De vier (4) specifieke doelstellingen die de belangrijkste resultaatgebieden ondersteunen, zijn:

  1. Transregionale dialoog: Op uitvoerend en operationeel niveau tot stand gebracht tussen Addis Ababa Water and Sewerage Authority (AAWSA), Oromia Water and Energy Resource Development Bureau (OWERDB), Ministry of Water Irrigation and Energy (MoWIE), Basin Development Authority ( BDA), Environmental Protection Authority (EPA) en andere belanghebbenden in het Upper Awash River Basin in het kader van het bevorderen van IWRM en het bevorderen van transregionale samenwerking
  2. IWRM-interventies: de duurzaamheid van de reservoirs Legedadi en Dire verbeteren door de waterkwaliteit en de snelheid van aanslibbing te verbeteren;
  3. Marktgebaseerde verbetering van het levensonderhoud: het levensonderhoud / de voedselzekerheid voor mensen die stroomopwaarts van de Dire- en Legedadi-dammen leven op duurzame wijze verbeteren door alternatieve kansen te creëren als stimulans om natuurbehoudactiviteiten aan te moedigen;
  4. WASH-ontwikkeling: WASH-diensten uitsluitend verbeteren voor 125.000 mensen die in de verzorgingsgebieden wonen: 12.000 mensen (plattelands-) bewoners en 113.000 mensen die wonen in de gebieden Akaki, Burayu, Gelan, Sululta and Sendafa

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Daniel Truneh, Resident Project Manager in Ethiopie
daniel.truneh@vei.nl

Daniel Truneh
Regional Team Leader