IWRM4WASH project in Ethiopia

  • Ethiopia
  • Ethiopia - Addis Ababa Water and Sewage Authority (AAWSA)
  • Ethiopië - Oromia Water and Energy Resource Development Bureau (OWERDB)
  • € 9,016,025

De ontwikkelingsdoelstelling van het Integrated Water Resources Management for Water Sanitation and Hygiene (IWRM 4 WASH), a Market-based Approach project is het verbeteren van de bescherming van waterbronnen in het stroomgebied van Addis Abeba door het opschalen en verankeren van IWRM-benaderingen met speciale aandacht voor meer water- en sanitaire voorzieningen en het versterken van marktgebaseerde benaderingen om IWRM-benaderingen en zelfvoorzienendheid in water- en sanitaire voorzieningen te stimuleren met het oog op het realiseren van SDG6.

VEI heeft in juli 2019 een projectconcept ingediend en in december 2019 met succes € 9.016.025 miljoen verkregen van de ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Ethiopië en de projectpartners (VEI, Addis Ababa water and Sewerage Authority (AAWSA) en het Oromia Water and Energy Resource Development Bureau).  Het project heet "Geïntegreerd waterbeheer voor waterzuivering en hygiëne (IWRM 4 WASH), een marktgerichte aanpak".
 

Projectpartners en begunstigden
De begunstigde partners zijn Addis Abeba Water and Sewage Authority (AAWSA) en Oromia Water and Energy Resource Development Bureau (OWERDB) en de geassocieerde waterbedrijven van Akaki, Burayu, Gelan, Salulta en Sendafa. Daarnaast bestaat de rechtstreeks begunstigde bevolking uit 125.000 mensen die in de waterwingebieden en steden wonen. Bovendien zal een groter deel van de inwoners van de stad Addis Abeba profiteren van de verbeterde betrouwbaarheid en kwaliteit van de watervoorziening dankzij een beter beheer van het stroomgebied.

Doel van het project
De vier (4) specifieke doelstellingen ter ondersteuning van de belangrijkste resultaatgebieden zijn:

  1. Transregionale dialoog: Totstandbrenging op uitvoerend en operationeel niveau van een dialoog tussen de Addis Abeba Water and Sewerage Authority (AAWSA), het Oromia Water and Energy Resource Development Bureau (OWERDB), het ministerie van Water Irrigation and Energy (MoWIE), de Basin Development Authority (BDA), de Environmental Protection Authority (EPA) en andere belanghebbenden in het stroomgebied van de bovenloop van de Awash in het kader van de bevordering van IWRM en de bevordering van transregionale samenwerking.
  2. IWRM-maatregelen: De duurzaamheid van de reservoirs van Legedadi en Dire verbeteren door de waterkwaliteit en de mate van aanslibbing te verbeteren.
  3. Verbetering van de markt voor levensonderhoud: Duurzame verbetering van de bestaansmiddelen/voedselzekerheid voor mensen die stroomopwaarts van de dammen van Dire en Legedadi wonen door alternatieve mogelijkheden te creëren als stimulans voor instandhoudingsactiviteiten.
  4. Ontwikkeling van WASH: Inclusieve verbetering van de WASH-diensten voor 125.000 mensen die in de stroomgebieden wonen: 12.000 plattelandsbewoners en 113.000 mensen in de gebieden Akaki, Burayu, Gelan, Sululta en Sendafa.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Daniel Truneh, regionaal teamleider 
daniel.truneh@vei.nl

of 

Nebiyu Getachew, projectleider Ethiopië
nebiyu.getachew@vei.nl

Daniel Truneh
Regional Team Leader
Nebiyu Getachew