Source to tap and back (S2TAB) project in Ethiopie

  • Ethiopie
  • Ethiopia - Addis Ababa Water and Sewage Authority (AAWSA)
  • Ethiopië - Oromia Water and Energy Resource Development Bureau (OWERDB)
  • 31-12-2021

Het Source to Tap and Back (S2TAB)-project begon met de implementatie in 2013 en bevindt zich momenteel (2021) in de eindfase.
Bij het project Source to tap and back (S2TAB) was een grootschalige samenwerking betrokken tussen VEI, MetaMeta, Waterschap Vallei & Veluwe, Waterschap Zuiderzeeland, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Water- en Rioleringsautoriteit Addis Abeba, Adama Water Service en Sewerage Enterprise, Oromia Water, Mineral and Energy Bureau en Ethiopian Public Health Institute (EPHI).
Momenteel staat de oplevering van het project gepland op 30 juni 2021. Het doel van het project was om de geïntegreerde waterketenbenadering in het grootstedelijk gebied van Addis Abeba (Ethiopië) te introduceren om de waterkwaliteit en diensten voor 4,5 miljoen mensen te verbeteren. Dit is bereikt door een publiek-private samenwerking tussen verschillende Nederlandse en Ethiopische partners die door hun expertise en achtergrond een duidelijke strategische meerwaarde hebben gebracht bij de realisatie van dit project.

Doel van het project

Het opzetten van een innovatieve, resultaatgerichte benadering met meerdere belanghebbenden voor het beheer van de watervoorzieningsketen. Dit zal resulteren in een verbeterde waterkwaliteit en dienstverlening voor 4,5 miljoen mensen in het grootstedelijk gebied Addis Ababa.

Samenvatting projectinterventie

De duurzame watervoorziening in het economische hart van Ethiopië en de verbeterde levering van waterdiensten aan een bevolking van 4,5 miljoen mensen staan ​​centraal in dit partnerschap. Het partnerschap heeft tot doel de samenwerking op het gebied van de bescherming van watervoorraden in de grotere metropoolregio rond Addis Ababa te bevorderen en de dienstverlening in zowel Addis Ababa als Adama, respectievelijk de grootste en de derde grootste stad van het land, te verbeteren. In Ethiopië hebben versnelde investeringen geleid tot verbetering in de water- en sanitatiesector. Intermitterende toevoer en slecht functionerende bestaande infrastructuur is echter een grote uitdaging en niet-inkomsten water (NRW) kan oplopen tot 40%. Naar schatting 68% van de “verbeterde” drinkwaterbronnen voor 4,5 miljoen mensen voldoet niet aan de kwaliteitsnormen. Deze problemen worden voornamelijk veroorzaakt door verslechterende waterbronnen als gevolg van vervuiling en slechte bedrijfsvoering en kwaliteitsbeheer in de waterproductie- en distributieketen.

De strategische toegevoegde waarde van het partnerschap is dat het Ethiopische partners uit de gemeente Addis Ababa en de regio Oromia samenbrengt die dezelfde waterbronnen delen en onderling afhankelijk zijn, maar die tot nu toe niet systematisch hebben samengewerkt. De grondgedachte van het partnerschap is gebaseerd op de geïntegreerde waterketenbenadering van watervoorzieningsveiligheid en waterzekerheid: te beginnen met de bescherming van waterbronnen (oppervlakte en grondwater), over te gaan naar de water- en sanitaire voorzieningen in het belangrijkste stedelijke gebied van Ethiopië (de grootste en op twee na grootste) steden en andere stedelijke centra) en het verminderen van de afvoer van afvalwater uit de steden – om de beschikbaarheid van water voor de economische kernregio van Ethiopië veilig te stellen en de kwaliteit en duurzaamheid van diensten te verbeteren. De oplossing die het partnerschap zal brengen, is de introductie en demonstratie van een alomvattende benadering van de waterketen ('source to tap and back') die de water- en sanitatiediensten in Addis Abeba en Adama zal verbeteren.

De interventie zal:

  1. Invoering en consolidering van een samenwerkingskader (“Learning Alliance”) voor geïntegreerde bescherming van waterbronnen en ondersteuning van het opzetten van de vereiste mechanismen en systemen om dit operationeel te maken
  2. Introduceer waterveiligheidsplannen (WSP's) binnen AAWSA en AWSSE en demonstreer innovatieve benaderingen om niet-inkomstenwater te verminderen om de waterbeschikbaarheid in Addis Ababa en Adama te vergroten - onder andere oeverinfiltratie, biovergisting en mineraalterugwinning uit afvalwater.
  3. Deze interventies opschalen via een educatief centrum dat zich richt op innovatieve benaderingen in IWRM en WASH en deze binnen het bereik brengen van een breed scala aan belanghebbenden.

Project afgerond
Daniel Truneh
Regional Team Leader