WaterWorX

 • Colombia - Acuavalle
 • Ethiopia - Addis Ababa Water and Sewage Authority (AAWSA)
 • EthiopiĆ« - Oromia Water and Energy Resource Development Bureau (OWERDB)
 • Ghana - Ghana Water Company Limited (GWCL)
 • Indonesia - PDAM Tirta Moedal Kota Semarang
 • Kenia - Naivasha Water, Sewerage and Sanitation Company (NAIVAWASSCO)
 • Kenia - Nakuru Water and Sanitation Services Company (NAWASSCO)
 • Kenia - Nakuru Rural Water and Sanitation Company Limited (NARUWASCO)
 • Malawi - Lilongwe Water Board (LWB)
 • Malawi - Southern Region Water Board (SRWB)
 • Myanmar - Mandalay City Development Committee
 • Filipijnen - Carcar Water District (CWD)
 • Filipijnen - Bayawan Water District (BAWAD)
 • Filipijnen - Toledo City Water District (TCWD)
 • Tanzania - Dodoma Urban Water Supply and Sanitation Authority (DUWASA)
 • Tanzania - Arusha Urban Water Supply and Sanitation Authority (AUWSA)
 • Tanzania - Mwanza Urban Water Supply And Sanitation Authority (MWAUWASA)
 • Uganda - National Water and Sewerage Corporation (NWSC)
 • Vietnam - Can Tho 2 Water Supply Joint Stock Company (CANTHO2WASUCO)
 • Vietnam - Can Tho Water Supply Joint Stock Company (CANTHOWASSCO)
 • Vietnam - Hau Giang Water Supply and Sewerage Joint Stock Company (HAWASUCO)
 • Vietnam - Soc Trang Water Supply Joint Stock Company (SOCTRANGWACO)
 • Zambia - Southern Water and Sanitation company (SWSC)
 • Zambia - Nkana Water & Sewerage Company (NWSC)
 • Zimbabwe - Harare Water Department (HWD)
 • Zimbabwe - Bulawayo City Engineering department (CoB)

Klimaatverandering, toenemende waterschaarste en bevolkingsgroei zijn enorme uitdagingen voor (drink)watervoorzieningssystemen. Wereldwijd hebben nog steeds 884 miljoen mensen geen toegang tot drinkbaar water, terwijl 2,4 miljard mensen geen toegang hebben tot sanitaire voorzieningen. Om Sustainable Development Goal 6, toegang tot water en sanitaire voorzieningen voor iedereen, te bereiken, zijn partnerschappen cruciaal. WaterWorX (WWX) is een samenwerkingsverband van openbare waterbedrijven om de toegang tot duurzame waterdiensten voor 10 miljoen mensen tussen 2017-2030 te vergroten.

WaterWorX wordt medegefinancierd en gezamenlijk uitgevoerd door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken, de 10 Nederlandse waterbeheerders en lokale waterbeheerders in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. WaterWorX is officieel gelanceerd tijdens de Nederlandse viering van Wereld Water Dag 2017 in Den Haag.

Door samen te werken in Water Operator Partnerships (WOP's) kunnen waterbedrijven de operationele, onderhouds-, financiële en administratieve processen verbeteren. Daarbij onderscheidt de blijvende kracht van WaterWorX zich door het opbouwen en versterken van de capaciteit van lokale tegenhangers om blijvende verbeteringen aan te brengen die de toegang tot duurzame waterdiensten vergroten en levensvatbare pro-poor investeringsproposities genereren.

WaterWorX heeft als doel de duurzame toegang tot drinkwater te vergroten voor 10 miljoen mensen, door:

1. Het versterken van de financiële, technische en sociale duurzaamheid van de lokale partnerwaterbedrijven om duurzaam drinkwater beschikbaar te maken voor miljoenen mensen in ontwikkelings- en transitielanden.
2. Versterken van de faciliterende omgeving van wet- en regelgeving, financiering en beleid waarin water
bedrijven worden aangemoedigd om goed te functioneren en hun prestaties te verbeteren.
3. De toegang tot investeringsfinanciering voor waterinfrastructuur vergroten door investeringsvoorstellen te ontwikkelen en samen te werken met nationale en internationale financieringsorganisaties en banken.

Op 30 november maakte het Ministerie van Buitenlandse Zaken bekend dat het zijn bijdrage aan de tweede fase van WaterWorX heeft toegekend.

In fase 1 (2017-2021) hebben de Nederlandse nutsbedrijven een solide basis gelegd van vertrouwde Water Operators Partnerships (WOP's) met 39 waterbedrijven in Afrika en Azië. Tijdens deze eerste jaren waren de WOP's gericht op de ontwikkeling van personeel en organisatiecapaciteit op het gebied van onder meer leiderschap, het genereren van inkomsten, dienstverlening aan klanten met een laag inkomen en watervoorzieningszekerheid op de lange termijn. Daarnaast werd geïnvesteerd in netwerkuitbreidingen en toiletten, wat gevolgen had voor 1,45 miljoen mensen met eerste of verbeterde toegang tot water en/of sanitatie. WaterWorX werkte ook aan de ontwikkeling van een pijplijn voor investeringen in infrastructuur en ondersteunde activiteiten op het gebied van milieubevorderende activiteiten in drie landen.

Fase 2 (2022-2026) zal voortbouwen op de partnerschappen, geleerde lessen en resultaten van fase 1 en is gericht op het verder versterken van de prestaties van de partnerbedrijven en het versnellen van de SDG6-impact met als doel 3,5 miljoen extra mensen te bereiken voor de 10 miljoen doel. Verdere intensivering van kennismanagement stelt huidige lokale nutspartners in staat hun opgedane kennis en ervaring te delen met collega nutsbedrijven in hun land en regio. Fase 2 zal ook een sterkere nadruk leggen op de DGIS-focusregio's, wat heeft geleid tot het toevoegen van verschillende nieuwe partnernutsbedrijven en het uitfaseren van andere.

Anke Verheij
Programme Coordinator WaterWorX