WaterWorX project: WOP Ethiopië Addis Ababa

 • Ethiopia
 • Ethiopia - Addis Ababa Water and Sewage Authority (AAWSA)

Water Operator Partnerschap voor duurzame toegang tot water en sanitaire voorzieningen in Addis Abeba, Ethiopië 

Projectgebied
Het project is gericht op het waterleidingbedrijf van de hoofdstad van Ethiopië, Addis Ababa Water and Sewerage Authority (AAWSA). Zij werkt hoofdzakelijk binnen de administratieve grenzen van Addis, maar veel van haar waterbronnen bevinden zich buiten de stad, waardoor samenwerking in de regio noodzakelijk en mogelijk is.

Doel van het project
Het WaterWorX-programma in Addis Abeba heeft als ondertitel: "Vermindering van niet-overtollig water in Addis Abeba en Benchmarking van waterbedrijven in Ethiopië". Het is de bedoeling voort te bouwen op het werk dat in het kader van het S2TAB-project is verricht met gebruikmaking van de ervaring en de betrekkingen die tijdens de uitvoering daarvan zijn ontstaan.

Het WWX-project had tot doel bij te dragen aan het bereiken van SDG6 en de WASH-strategie van de Nederlandse regering door een duurzame drinkwatervoorziening te waarborgen voor miljoenen mensen, voornamelijk in stedelijke gebieden van ontwikkelings- en transitielanden. Fase I ging van start in 2019 tot eind 2021. 

WaterWorX fase I prestaties:

 • Verbetering van de managementleiderschapscapaciteit en de prestaties van de Nutsfederatie en de aangesloten nutsbedrijven, 
 • Vergroten van de toegang tot watervoorziening voor (pro-arme) mensen door het ontwikkelen en uitvoeren van de pro-arme investeringsstrategie (30.000 mensen),  
 • Verlaging van het NRW-niveau (Non-Revenue Water) van de doel-DMA's ten opzichte van het basisniveau door het NRW-team van de AAWSA te versterken, een NRW-reductiestrategie voor geselecteerde filialen te ontwikkelen en de DMA's uit te voeren, en  
 • verbetering van de operationele en onderhoudscapaciteit en -praktijken van het AAWSA. 
   

WaterWorX fase II projectdoelstellingen:  

 • Uitbreiding van het netwerk en verbetering van de serviceniveaus tot ten minste basis-, en tot op zekere hoogte, veilig beheerde diensten 
 • Stapsgewijze verbeteringen aanbrengen in het volwassenheidsniveau en de pro-poor focus van hun werkprocessen, en de daaruit voortvloeiende KPI's 
 • Beginnen met de uitvoering van (klimaat)veerkrachtige investeringsprojecten die cumulatief 150.000 extra mensen in Addis Abeba voor het eerst toegang bieden of de serviceniveaus verbeteren.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Daniel Truneh, Resident Project Manager in Ethiopië
daniel.truneh@vei.nl

Daniel Truneh
Regional Team Leader