PBWOP Lilongwe Malawi

  • Malawi
  • Malawi - Lilongwe Water Board (LWB)

Van 2009 tot 2014 verleende VEI (voormalig Vitens Evides International) technische bijstand en adviesdiensten aan het Lilongwe Water Board (LWB) via een door de EU/EIB gefinancierd servicecontract voor de particuliere sector, gericht op het verbeteren van de operationele en financiële efficiëntie van Lilongwe's waterdienstverlener en het uitbreiden van haar diensten aan gebieden met lage inkomens.

Voortbouwend op dit eerdere partnerschap en gezien de grote investeringen die LWB van plan is de komende 5 tot 10 jaar door te voeren, werd in juli 2015 een Performance Based Water Operations Partnership (PBWOP)-overeenkomst getekend tussen LWB en VEI voor nog eens 4 jaar technische bijstand, die naar verwachting in juni 2019 afloopt.

Net als bij het vorige servicecontract heeft de PBWOP tot doel LWB te ondersteunen bij verschillende gedefinieerde taken, de algehele efficiëntie van LWB te verhogen en LWB bij te staan ​​en voor te bereiden op de toekomstige uitdagingen in verband met de enorme investeringsprogramma's . De vergoeding van VEI bestaat uit een basisvergoeding en een op prestaties gebaseerde vergoeding (PBC) gerelateerd aan gedefinieerde componenten en Key Performance Indicators (KPI). Dit zijn:

Onderdeel 1:

  • Ontwikkelen en operationaliseren van een hydraulisch model
  • Ontwikkelen en operationaliseren van een SCADA-systeem
  • Ontwikkelen en implementeren van een strategie voor het beheer van de vraag naar water
  • Voer een gedetailleerd ontwerp en ESIA-studies uit voor de watertransmissieleiding om extra productiecapaciteit te accommoderen.
  • Ontwikkelen en implementeren van Asset Management-tools als geïntegreerd onderdeel van een ERP-systeem
  • Ontwikkel en implementeer Stores Management-tools als een geïntegreerd onderdeel van een ERP-systeem
  • Identificeer en coördineer twee effectieve WOP's tussen Lilongwe Water Board en Two Partners in Africa

Onderdeel 2:

  • Verminder de NRW van bedrijven tot 25% en begeleid de zonemanagers van twee zones

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Rob Beckers, Resident Project Manager in Malawi rob.beckers@vei.nl

Project afgerond
Siemen Veenstra
Teamleider POD