EU WOP Ghana

  • Ghana
  • Ghana - Ghana Water Company Limited (GWCL)

Verbetering van de levering van waterdiensten aan stedelijke gemeenschappen met een laag inkomen door gegevens om te zetten in bruikbare inzichten!

Hoofdpartner: Ghana Water Company Limited (GWCL), Accra, Ghana
Begunstigde partner: Guma Valley Water Company (GVWC), Freetown, Sierra Leone

Deze EU WOP Call ondersteunt de overdracht van kennis en vaardigheden (capaciteitsopbouw) van GWCL Low Income Customer Support Unit naar GVWC. Het ondersteunen van de ontwikkeling van de GVWC pro-poor activiteiten en het verhogen van haar positie in de organisatie zal in hoge mate bijdragen aan de gewenste transformatie van GVWC naar een betere dienstverlening (bijvoorbeeld verschuiving naar meer private verbindingen). Samen met de hulp van VEI is het doel om de niet-bedienden zichtbaar te maken en het vermogen op te bouwen om de niet-bedienden te betrekken en te transformeren om op een duurzame manier te worden bediend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Krijn Driessen, Resident Project Manager in Ghana
krijn.driessen@vei.nl

Krijn Driessen
RPM VEI