Support aan STUCO St. Eustatius voor LTAP

 • St. Eustatius
 • Nederlandse Antillen - STUCO
 • 2 jaar

Ondersteuning aan STUCO voor 'lange termijn asset plan' (LTAP) 2022-2024

Het nutsbedrijf STUCO voert al geruime tijd diverse projecten met VEI uit op Sint Eustatius.
In september 2021 is het Meerjaren Asset Plan (oorspronkelijk ontwikkeld in 2019/2020) ter verbetering van de watervoorziening op Sint Eustatius geactualiseerd door VEI, in overleg met het management van STUCO.

De vernieuwde LTAP 2022-2026 houdt rekening met:

 • Investeringen die tussen 2019-2021 met eigen middelen van STUCO zijn uitgevoerd.
 • Een bijgewerkte prognose van de watervraag, die de vereiste investeringsvolumes stuurt.
 • Een nadere analyse en bijbehorende aanbevelingen met betrekking tot de verhoogde NRW-waarden.

De bijgewerkte LTAP/NRW-beoordeling beveelt aan om:

 • Een deel van de IenW-investeringen gebruiken voor technische assistentie bij de voorbereiding, het ontwerp en de uitvoering van de gebudgetteerde investeringen zoals voorgesteld in het LTAP voor 2022-2026, om de ontwikkeling van activa in evenwicht te brengen met de dagelijkse activabeheer (exploitatie en onderhoud) verantwoordelijkheden van de STUCO team.
 • Meer nadruk leggen op het optimaliseren van de waterproductie en -distributie, d.w.z. het opstellen van (preventieve) onderhoudsplannen voor RO-installaties, standaard operationele procedures en gegevensanalyse (met name in NRW-reductie); dit om de technische levensduur van bestaande en nieuw ontwikkelde assets te verlengen.

Het project omvat 5 verschillende werkpakketten:

 1. Actualiseren KCD (Kwaliteit- en Capaciteitsdocument)
 2. Ondersteuning bij het verzamelen en analyseren van gegevens bij reductie/beheer van NRW
 3. Ondersteuning bij het verbeteren van Operation & Maintenance
 4. Ondersteuning bij de uitvoering van het LTAP - Investeringsplan 2022-2024
 5. Optioneel: 1 jaar operationele ondersteuning bij het mainstreamen van verdere ontwikkeling en gebruik van het ontwikkelde GIS en hydraulisch model (met ondersteuning van Aquaelectra) in de dagelijkse operatie
   

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Gerard Speelman, Resident Projectmanager Nederlandse Antillen
gerard.speelman@vei.nl

Gerard Speelman
RPM VEI