WaterWorX project: WOP Mandalay Myanmar

  • Myanmar
  • Myanmar - Mandalay City Development Committee

Vanwege de huidige ontwikkelingen is het WaterWorX project met MCDC sinds 1 februari 2021 on hold gezet. We hopen in de nabije toekomst onze activiteiten in Myanmar te kunnen hervatten. Voor 2022 is een klein budget uitgetrokken om kleine gemeenschapsprojecten op het gebied van water voort te zetten en opties te verkennen voor toekomstige projecten in verschillende situaties.

Mandalay WaterWorX (MDY WWX) is het enige WaterWorX-project in Myanmar en het enige project dat VEI in Myanmar uitvoert. MDY WWX werkt samen met de afdeling water en sanitaire voorzieningen van MDDC aan de verbetering van de watervoorziening in de stad Mandalay. Dit wordt gedaan door capaciteitsopbouw over verschillende onderwerpen: 

Financieel duurzame bedrijfsvoering 
Door het creëren van inzichten door middel van management data, voorstellen voor duidelijkere functieomschrijvingen, HR praktijken en prioritering van projecten, en door het opzetten van Standard operation procedures voor onderhoudsactiviteiten hebben we de basis gelegd voor een duurzame bedrijfsvoering.

Nieuwe aansluitingen
Toegang tot water (2300 HH, basisdienst), was gepland via het pro-poor project. Hoewel de voorbereiding bijna is voltooid, is het niet zeker of de realisatie binnen fase 1 zal worden afgerond.

"Indirecte aansluitingen" 
Dit onderwerp betreft ofwel het faciliteren van andere projecten die verbindingen realiseren, ofwel activiteiten die beter of meer water (en dus verbindingen) mogelijk maken. MDY WWX heeft een grote bijdrage geleverd in "Indirecte verbindingen" door:

  • Een succesvolle Drive Project aanvraag voor de realisatie van 20.000 huisaansluitingen en waterinname, -behandeling en -distributie met een capaciteit voor 32.000 aansluitingen (veilig beheerd).
  • Waterkwaliteit: Laboratorium training en hardware die zowel microbiologische als chemische analyse mogelijk maken, wat bijdraagt aan een onbekend aantal veilig beheerde aansluitingen en een betere werking van de chlorering systemen.
  • Waterkwantiteit: Regeneratie van buizenputten met als resultaat een verhoging van de productiecapaciteit. Standaardprocedures voor onderhoudswerkzaamheden maken de continuïteit van de watervoorziening mogelijk, evenals opleidingen op het gebied van hydrologische analyse en duurzaam beheer van watervoorraden.
     

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Vera Lagendijk, projectmanager Myanmar
vera.lagendijk@vei.nl

Vera Lagendijk

Other projects