WaterWorX project: WOP Mandalay Myanmar

  • Myanmar
  • Myanmar - Mandalay City Development Committee

Vanwege de huidige ontwikkelingen is, sinds 1 februari 2021, het WaterWorX project met MCDC on hold gezet. We hopen onze activiteiten in Myanmar in de nabije toekomst weer op te kunnen starten.

Mandalay WaterWorX (MDY WWX) is het enige WaterWorX-project in Myanmar en het enige project dat VEI uitvoert in Myanmar. MDY WWX werkt samen met de afdeling Water en Sanitatie van MDDC aan het verbeteren van de waterservices in de stad Mandalay. Dit wordt gedaan door capaciteitsopbouw over verschillende onderwerpen:

Financieel duurzame bedrijfsvoering
Door inzichten te creëren door middel van managementgegevens, voorstellen voor duidelijkere functiebeschrijvingen, HR-praktijken en prioritering van projecten, en door het opzetten van standaard operationele procedures voor onderhoudsactiviteiten hebben we de basis gelegd voor een duurzame bedrijfsvoering.

Nieuwe verbindingen
Toegang tot water (2300 HH, basisdienst), was gepland via het pro-poor project. Hoewel de voorbereiding bijna is afgerond, is het onzeker of de realisatie binnen Phase1 zal worden afgerond.

"Indirecte verbindingen"
Dit onderwerp gaat over het faciliteren van andere projecten die verbindingen realiseren of activiteiten die beter of meer water (en dus verbindingen) mogelijk maken. MDY WWX heeft grotendeels bijgedragen aan "Indirecte verbindingen" via:

  • Een succesvolle Drive Project applicatie voor realisatie van 20.000 huisaansluitingen en wateropname, behandeling en distributie met een capaciteit van 32.000 aansluitingen (veilig beheerd).
  • Waterkwaliteit: laboratoriumopleiding en hardware die zowel microbiologische als chemische analyse mogelijk maakt, wat bijdraagt ​​aan een onbekend aantal veilig beheerde verbindingen en een betere werking van de chloreringssystemen.
  • Waterhoeveelheid: Tubewell-regeneraties resulterend in een toename van de productiecapaciteit. Standaard bedieningsprocedures voor onderhoudsactiviteiten zorgen voor een betere continuïteit in de watervoorziening. En training in hydrologische analyse en duurzaam waterbeheer.
Vera Lagendijk
RPM VEI

Other projects