WaterWorX project: WOP Kampala Uganda

 • Uganda
 • Uganda - National Water and Sewerage Corporation (NWSC)

De WWX WOP Kampala is een WOP tussen VEI en de NWSC in Oeganda. Het is gestart in 2017 hoewel de relatie tussen de twee nutsbedrijven teruggaat tot 2011 met de uitvoering van het EU-capaciteitsontwikkelingsproject in Noord-Oeganda. Het wordt geïmplementeerd in NWSC's Kampala Water Area (KWA) met plannen om de methoden, instrumenten en praktijken die in Kampala zijn ontwikkeld en getest, te repliceren in de andere regio's waar NWSC een dienstverlener is. De algemene doelstelling van het WOP is de NWSC te versterken bij de duurzame levering van kosteneffectieve waterdiensten aan een snel groeiende stedelijke bevolking.  

Meer in het bijzonder helpt het WOP de NWSC bij de ontwikkeling van een alomvattend systeem voor activabeheer dat de bedrijfscontinuïteit en de leveringsbetrouwbaarheid verbetert en tegelijk de kosten voor de aankoop en het beheer van de infrastructuur optimaliseert. De belangrijkste aandachtsgebieden zijn: verbetering van de asset management-praktijken (gegevensregistratie en -analyse), het opzetten van een veerkrachtig waterbeheer, verbetering van de systeemprestaties (bijv. maatregelen en initiatieven ter vermindering van NRW) en onderhoudsprogramma's en uitbreiding van de energiebesparingsprogramma's. 

De grootste verwezenlijkingen van fase 1 van het project zijn: 

 • De ontwikkeling, implementatie en het gebruik van Asset Management Informatiesystemen Mapkit en CMMS  
 • De versterking van duurzame grondwateronttrekkingspraktijken, met ontwikkelde normen voor grondwaterevaluatiestudies, waarneming van en toezicht op het boren van boorputten en toezicht op de duurzame exploitatie van boorputten 
 • De formulering van investeringsprojecten voor water- en rioleringsinfrastructuur met Nederlandse financiering van Invest International 
 • energie-audits en hydraulische ontwerpen ter verbetering van de NRW-reductie. Deze praktijken zijn nu tot een zodanig niveau gerijpt dat zij in de tweede fase van WWX goede resultaten kunnen opleveren.

In het kader van fase 2 van het WWX WOP Uganda zijn VEI en NWSC de volgende doelstellingen voor het WOP overeengekomen:

1. Informatiesystemen voor activabeheer; uitrol en verdere ontwikkeling van de functionaliteit van Mapkit en het geautomatiseerde onderhoudsbeheersysteem en integratie daarvan met GIS, SCADA en IScala ter ondersteuning van geïnformeerde besluitvorming op basis van bedrijfsinformatie.

 • Uitrol, voortdurende ontwikkeling en aanpassing van Mapkit (om Entebbe, Jinja, Mbale, Mbarara, Gulu en Arua het gehele operationele toepassingsgebied, productie, riolering) te bestrijken
 • Voortdurende ontwikkeling en uitrol van GIS-systeem (voor Entebbe, Jinja, Mbale, Mbarara, Gulu en Arua)
 • Integratie van Mapkit met andere belangrijke MIS-systemen, waaronder CMMS, NBS, GIS, Scada en IScala, activaregister, E-Procurement en E-Inventory
 • Ontwikkeling van Business Intelligence-platforms om de implementatie van Asset Management-praktijken te verbeteren

2. Vermindering van non-revenue water: Ondersteuning van de uitvoering van de strategie voor de vermindering van niet-betaald water (technische verliezen) in het grootstedelijk gebied Kampala

 • Ondersteuning van de vaststelling van gedefinieerde waterdienstgebieden in het netwerk, inclusief de top-down meting van bulkwaterstromen en -druk in het systeem.
 • Beoordeling en verbetering van de toestand (SWALOP) van het netwerk
 • Verbetering van de netwerkplanning en -optimalisering van de transmissie- en distributienetwerken
 • Instrumenten en apparatuur voor lekdetectie, reparaties en monitoring van technische verliezen
 • Capaciteitsontwikkeling voor het beheer van niet-natuurlijk afvalwater

3. Capaciteitsopbouw voor NWSC op het gebied van grondwaterbeheer en energiereductie

 • Ontwikkeling van geohydrologische kennis ter verbetering van de grondwaterstudies, locatiebepaling (opbrengst en kwaliteit) en toezicht op het boren van nieuwe boorputten
 • Gereedschap en apparatuur voor het bewaken en onderhouden van de functionaliteit van boorputten
 • Ondersteuning van het herstel en de optimalisering van de duurzame opbrengst van bestaande boorputten
 • Ondersteuning van de ontwikkeling van voorstellen voor zonne-energie en opschaling van de aanpak die is toegepast in het project voor een duurzaam waterfonds in Noord-Oeganda
 • Verdere ondersteuning van de ontwikkeling van het energie-optimalisatieplan
 • Deelname aan het Young Expert programma

4. Mobilisatie van investeringen voor belangrijke infrastructuur

 • Ontwikkeling en uitvoering van een DRIVE-project voor rationalisering, rehabilitatie en optimalisering van het waterdistributiesysteem van Kampala, op basis van evaluaties van de toestand, netwerkplanning en toezicht op de stromingsdruk om het NRW in de aangewezen verzorgingsgebieden te verminderen
 • Uitvoering van het D2B/DRIVE-project voor Feacal-slibbehandeling in Kampala

5. Capaciteitsontwikkeling voor het ministerie van Water: Ondersteuning van de Umbrella Authorities en andere WWX WOP-partners door het delen van NWSC-kennis en -expertise in peer-to-peer ondersteuningsmissies, internationale seminars en deelname aan het Young Expert-programma

VEI en NWSC zullen, in nauwe samenwerking met de aangestelde consultant, een peer-to-peer leerbenadering hanteren om MWE te ondersteunen bij de verankering van de resultaten van dit advies, zoals de ontwikkelde langetermijnfinancieringsstrategie en het strategisch plan, standaardwerkprocedures en -systemen (voor netwerk-, commercieel, administratief en financieel beheer) in de Umbrella Authorities, SUM en WURD. Dit zal het maturiteitsniveau van de Umbrella Authorities verhogen. Als onderdeel van deze peer-to-peer-ondersteuning zullen de maturiteitsbeoordelingen van de Umbrella Authorities jaarlijks worden uitgevoerd; daarbij zal gebruik worden gemaakt van het op de Nutsbedrijven van de Toekomst (WB) gebaseerde kader voor maturiteitsbeoordeling dat WWX gebruikt om de groei van het maturiteitspeil van geprioriteerde werkprocessen in het kader van het WOP te monitoren. 

Request for Expression of Interest for the D2B study

Procurement Notice

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Martin Nijsse, projectmanager in Oeganda
martin.nijsse@vei.nl

Martin Nijsse