WOP Support for Public Entity Saba

 • Saba
 • Nederlandse Antillen - Public Entity Saba

Steun voor Publieke Entiteit Saba

In de periode 2016-2021 heeft VEI PES ondersteund bij de realisatie van het transportsysteem voor RO-water van Fort Bay naar Hell's Gate en de bottelarij. Beide systemen zijn in 2021 opgeleverd en Public Entity Saba (PES) heeft VEI gevraagd om voortzetting van de ondersteuning in de periode 2022-2024.

Samengevat zullen VEI en PES samenwerken aan: 

 • Faciliteren bij het opbouwen van een visie op het watervoorzieningssysteem;
 • Feedback en input met betrekking tot de visie op het watervoorzieningssysteem;
 • Opstellen van een meerjarenbegroting op basis van de visie op het watervoorzieningssysteem;
 • Hulp bij de uitbreiding van de watertransportcapaciteit;
 • Bijstand bij aanpassingen aan de productie-inlaat bij Fort Bay;
 • Bijstand bij aanpassingen aan het watertransportsysteem;
 • Jaarlijks onderzoek van het RO-watertransportsysteem;
 • Evaluatie van de werking van de bottelarij;
 • Bijwerking van de kostprijsberekeningen van RO-water en gebotteld water;
 • bijstand voor subsidieaanvragen voor 2022-2023;
 • Bijstand voor wijzigingen in de BES-wet betreffende de opname van gebotteld water als drinkwater;
 • Bijwerken van het waterkwaliteits- en watercapaciteitsdocument op basis van veranderingen in het waterproces;
 • Ad-hocbijstand

Met de bovenstaande investeringen, die gedeeltelijk door de Nederlandse overheid worden gefinancierd, zal de beschikbaarheid en betaalbaarheid van water aanzienlijk toenemen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Fred Elgers, projectmanager Saba
fred.elgers@evides.nl

Gerard Speelman

Other projects