WOP Ondersteuning voor publieke instelling Saba

  • Saba
  • Nederlandse Antillen - Public Entity Saba

Ondersteuning publieke instelling Saba

In de afgelopen jaren heeft VEI de regering van Saba (Public Entity Saba) ondersteund bij verschillende onderwerpen om de waterproductie en -distributie voor haar inwoners te optimaliseren.

Activiteiten omvatten:

  • Het maken van optimalisatieplannen voor het vervoer en de distributie over water, inclusief een beoordeling en de inbedrijfstelling van investeringswerken
  • De ontwikkeling van aanbestedingsdocumenten voor waterproductie (ontzilting)
  • Training in uitvoering en onderhoud
  • Het documenteren van waterkwaliteitseisen 
  • Ontwerp, toezicht en inbedrijfstelling van een wateropslag om de kosten voor drinkwater te verlagen
  • Ontwikkeling van een businessmodel en financieel model

Met bovenstaande investeringen, deels gefinancierd door de Nederlandse overheid, zal de beschikbaarheid en betaalbaarheid van water aanzienlijk toenemen.

Project afgerond
Toine Ramaker
Directeur
Gerard Speelman
RPM VEI

Other projects