WOP Ondersteuning voor publieke instelling Saba

  • Saba
  • Nederlandse Antillen - Public Entity Saba

Ondersteuning publieke instelling Saba

In de afgelopen jaren heeft VEI de regering van Saba (Public Entity Saba) ondersteund bij verschillende onderwerpen om de waterproductie en -distributie voor haar inwoners te optimaliseren.

Activiteiten omvatten:

  • Het maken van optimalisatieplannen voor het vervoer en de distributie over water, inclusief een beoordeling en de inbedrijfstelling van investeringswerken
  • De ontwikkeling van aanbestedingsdocumenten voor waterproductie (ontzilting)
  • Training in uitvoering en onderhoud
  • Het documenteren van waterkwaliteitseisen 
  • Ontwerp, toezicht en inbedrijfstelling van een wateropslag om de kosten voor drinkwater te verlagen
  • Ontwikkeling van een businessmodel en financieel model

Met bovenstaande investeringen, deels gefinancierd door de Nederlandse overheid, zal de beschikbaarheid en betaalbaarheid van water aanzienlijk toenemen.

Project afgerond
Toine Ramaker
Regiomanager - Lid Management Team VEI
Gerard Speelman
RPM VEI

Other projects