WaterWorX project: WOP Bangladesh

 • Bangladesh
 • Bangladesh - Dhaka WASA (DWASA)

WOP voor schaalvergroting van het NRW-beheer en watervoorziening voor de armen in Dhaka en andere steden in Bangladesh

Deze WOP heeft tot doel de capaciteit en de prestaties van de Dhaka Water and Sewerage Authority (DWASA) te verbeteren op het gebied van NRW-beheer en de levering van waterdiensten aan de 14 miljoen klanten, met speciale aandacht voor de verbetering van de dienstverlening in lage-inkomensgebieden. Het WOP zal DWASA ook helpen een mentor te worden voor andere watervoorzieningsbedrijven in de regio. Meer specifiek wil het WOP de volgende resultaten bereiken:

 1. DWASA's capaciteit ontwikkeld voor het opschalen van de 'DMA caretaker approach' en DMA benchmarking voor Non-Revenue Water (NRW) management naar 6 van de 7 resterende MOD zones.
   
 2. Verbeterde waterdiensten voor 1.722 huishoudens met een laag inkomen (7.400 begunstigden) in Dhaka.

Op verzoek van de CPCR-eenheid van DWASA zal Eau et Vie - met medefinancieringssteun van VEI en technische bijstand via dit WOP - 1.722 huishoudens met een laag inkomen (7.400 mensen) toegang tot veilig drinkwater verschaffen (520 aansluitingen worden gefinancierd in het kader van dit EU-OP, voor de overige 1.202 zal Eau et Vie investeringsfinanciering aantrekken) via zijn lokale sociale onderneming op basis van een gedelegeerd beheerscontract met DWASA.

        3. Versterkte capaciteit van de eenheid Community Planning and Customer Relations (CPCR) van                          DWASA.

De CPCR-eenheid is verantwoordelijk voor de verbetering van de water- en sanitaire voorzieningen voor 4 miljoen mensen met een laag inkomen in Dhaka. In een recente studie van VEI en DWASA worden de volgende activiteiten aanbevolen om de aanpak van DWASA voor consumenten met een laag inkomen te versterken:

 • Ontwikkeling van een centrale kennisbank over WASH-dienstverlening aan LIC.
 • Ontwikkeling van een multi-stakeholderplan voor WASH in LIA's onder leiding van DWASA's.
 • Verdere verankering van meerdere modellen voor waterdiensten in contingenten die geschikt kunnen zijn in verschillende LIC-contexten.
 • Invoering van maatregelen om CBO's mondiger te maken en ter verantwoording te roepen.
 • Integratie van regelmatige planningsevenementen in de activiteiten van de CPCR-eenheid .
 • Versnelde uitvoering van een progressieve tariefregeling.


       4. Ontwikkeling van capaciteit bij DWASA om een mentor te zijn voor andere leveranciers van                                 waterdiensten (in Bangladesh en Zuidoost-Azië) op het gebied van (verbeterde) operationele, financiële             en sociaal-responsieve activiteiten van waterbedrijven.

Aan het eind van dit EU-GWOPA WOP-programma zullen de partners, DWASA, VEI en IHE Delft een pakket opleidingsmodules en ondersteuningsprogramma's hebben ontwikkeld en deze opleidingen hebben gegeven aan andere WASA's, bijvoorbeeld in Chittagong, Kulna en/of Rajshahi. Partners in dit project: IHE Delft Institute for Water Education en Eau et Vie.

Voor vragen kunt u contact opnemen met
Romano Radjkoemar, Resident Project Manager in Bangladesh
romano.radjkoemar@vei.nl