WaterWorX project: WOP Filipijnen

  • Filipijnen
  • Filipijnen - Bayawan Water District (BAWAD)
  • Filipijnen - Bogo Water District (BWD)
  • Filipijnen - Carcar Water District (CWD)
  • Filipijnen - Toledo City Water District (TCWD)

PEWUP is een van de 25 Water Operator Partnerships (WOP's) van fase 1 van het WaterWorX-programma. WaterWorX is het gezamenlijke initiatief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en alle 10 de waterbedrijven in Nederland om in 2030 wereldwijd 10 miljoen armen toegang te geven tot drinkwater en sanitatie.

De projectpartners zijn Bogo Water District, Carcar Water District en Toledo City Water District op het eiland Cebu en Bayawan Water District op het eiland Negros. De Philippine Association of Water District is de overkoepelende organisatie van alle 500+ waterdistricten en is tevens projectpartner.

Het PEWUP-project bestaat uit de volgende aandachtsgebieden:

  • 47.000 arme mensen toegang geven tot veilig drinkwater
  • de bestuurlijke, operationele en financiële prestatieverbetering van de waterschappen
  • Het creëren van een gunstig klimaat in termen van beleid, wet- en regelgeving en financiering, om de armen toegang te geven tot water
  • Het maken van klimaatbestendige investeringsplannen voor 2050.

In fase 1 van het project zullen de 4 waterdistricten zich ontwikkelen tot “Centers of Expertise” op verschillende onderwerpen, wat de basis zal vormen voor meer waterdistricten om zich bij het project aan te sluiten in fase 2 en 3.

Het bewijs dat kleine waterdistricten operationeel en financieel duurzaam kunnen opereren, helpt bij het creëren van veranderingen. Het geeft een sterk signaal als het uit meer dan één waterdistrict komt!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Carl Kamstra, Resident Project Manager in de Filippijnen 

Carl Kamstra
RPM VEI

Other projects