WaterWorX project: WOP Kenya Nakuru and Kisumu

  • Kenia
  • Kenia - Naivasha Water, Sewerage and Sanitation Company (NAIVAWASSCO)
  • Kenya - Kisumu Water and Sanitation Company (KIWASCO)
  • Kenia - Nakuru Water and Sanitation Services Company (NAWASSCO)
  • Kenia - Nakuru Rural Water and Sanitation Company Limited (NARUWASCO)

Water Operator Partnership Nakuru en Kisumu KENYA  

Leading Admired Kenyan Enterprises Want Investments Smart & Excellent (Lake-wise) 

VEI is verantwoordelijk voor het Water Operator Partnership in Nakuru en Kisumu, onder de paraplu van het WaterWorX-programma dat wordt uitgevoerd met vier waterbedrijven in Nakuru en Kisumu County.

WWX wil ertoe bijdragen dat tegen 2030 10 miljoen mensen in de wereld op duurzame wijze toegang hebben tot veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen. WWX wordt medegefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland en 10 Nederlandse waterbedrijven. Het programma is gericht op het verbeteren van de technische en financiële duurzaamheid van waterbedrijven via WOP's. De ambitie van het partnerschap is om nutsbedrijven in staat te stellen grootschalige investeringen aan te trekken en te beheren. 

Het doel van dit partnerschap is de verbetering van de dienstverlening op het gebied van water en sanitaire voorzieningen en het beheer van fecaal slib, in overeenstemming met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Een belangrijke taak is ervoor te zorgen dat watervoorraden, infrastructuur, wateraanbod en -vraag onder de huidige en toekomstige omstandigheden op elkaar zijn afgestemd. Klimaatverandering, demografische groei en economische ontwikkelingsscenario's zijn belangrijke componenten die in dit kader moeten worden bekeken, evenals de vermindering van niet-afgegeven water, de vermindering van energiekosten en een beter beheer van fecaal slib.

WaterWorX fase II projectdoelstellingen:

  • Uitbreiding van het netwerk (eerste keer basistoegang bereiken) en vooruitgang boeken in de richting van veilig beheerde serviceniveaus door uitbreiding van de productiecapaciteit en verbetering van de efficiëntie van het watergebruik; 
  • Het volwassenheidsniveau van geprioriteerde werkprocessen (en gerelateerde KPI's) verbeteren op de volgende thematische gebieden: klimaatbestendige watervoorziening, financiële/investeringsplanning (mobilisatie van middelen), NRW-reductie/-beheer, fecaal slibbeheer; 
  • Klimaatbestendige investeringsprojecten uitvoeren die cumulatief ofwel voor het eerst toegang verschaffen tot water of het serviceniveau verbeteren voor ongeveer 700.000 mensen. 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Myrko Webers, Project Manager in Kenia
myrko.webers@vei.nl

Myrko Webers