Sustainable Water Services FDW Beira Mozambique

  • Mozambique
  • Mozambique - FIPAG
  • 31-12-2021

In Beira (Mozambique) hebben ongeveer 257.971 mensen geen toegang tot drinkwater.

Onderliggende factoren zijn:

  1. Hoge niveaus van non-revenue water (NRW)
  2. Beperkte waterbehandelingscapaciteit
  3. Consumentengedrag en WASH-bewustzijn
  4. Gebrek aan financiële middelen om de infrastructuur te onderhouden.

FIPAG (verantwoordelijk voor de watervoorziening in Beira), VEI (lange termijn partner voor technische bijstand) en WSUP (NGO die gemeenschapsaspecten in watervoorziening ondersteunt) hebben in 2014 een consortium opgericht en werken nu aan een veranderingsprogramma om duurzame diensten te bevorderen.

  • Verbeterde toegang voor 110.000 inwoners (met een laag inkomen), verhoging van de watervoorzieningsuren van 11 naar 14 uur, verbetering van de waterkwaliteit door verbetering van de waterzuiveringsinstallatie (extra 5.000 m3/dag), implementatie van een strategie voor vermindering van waterverlies (van 47% naar 37 % NRW), uitbreiding en sanering van het distributienet (85 km uitbreiding en 112 km rehabilitatie).
  • Verbeterde sociale inbedding door het uitvoeren van gemeenschapsprogramma's gericht op gender, WASH-bewustzijn, klanttevredenheidsonderzoeken.
  • Financiële duurzaamheid om de toegang tot water in stand te houden en deze verder te verbeteren. De dienstverlening te verbeteren na afloop van het project (investeringen en het mogelijk maken van onderhoud) door: verbreding van de inkomstenbasis (vervanging van 26% van de watermeters, verlaging commerciële NRW) en door verbetering van de kasstromen (schuldenbeheer, nieuwe betalingsmodaliteiten, betalingsbewustzijn).

Het project is gestart in 2015 en zal eind 2021 worden afgerond met alle resultaatindicatoren op schema.

Germain Bakker
RPM VEI