FDW Mzuzu Malawi

  • Malawi
  • Malawi - Northern Region Water Board (NRWB)
  • Finished

Mzuzu is een snelgroeiende stad in het noorden van Malawi. Ongeveer 50% van de bevolking woont in informele nederzettingen, die worden gekenmerkt door beperkte water- en sanitaire voorzieningen (WASH). Het Waterschap Noordelijke Regio (NRWB) heeft het mandaat om drinkwater te leveren en de verantwoordelijkheid voor het leveren van sanitaire voorzieningen moet worden overgedragen van de gemeenteraad van Mzuzu (MCC) naar de NRWB.

De NRWB en MCC bundelen hun krachten met VEI en Plan om de financiële, technische en bestuurlijke capaciteit van de NRWB en MCC duurzaam te vergroten om de waterefficiëntie te verhogen, grondwaterverontreiniging te verminderen en de dekking van WASH-diensten voor huishoudens met een laag inkomen te vergroten.

Om dit te bereiken streeft het PPS-project de volgende doelen na:

  1. Het verlagen van het niveau van non-revenue water; door verbetering van de technische en bestuurlijke capaciteit van de NRWB wordt het niveau van non-revenue water gehalveerd van 40/45% naar 20%.
  2. Het verhogen van de efficiëntie van het watergebruik van de consumenten; door een strategisch plan voor het beheer van de vraag naar water te ontwikkelen, zal het watergebruik van de consumenten in Mzuzu met 10% afnemen.
  3. Het vergroten van de waterdekking, vooral voor huishoudens met een laag inkomen; door de bouw van 30 nieuwe en rehabilitatie van 150 waterkiosken en opleiding van waterbeheerders.
  4. Verbetering van de toegang tot passende sanitaire voorzieningen; door 8 gemeenschappelijke toiletgebouwen te bouwen en minstens 500 huishoudens ecosan1 latrine te bouwen.
  5. Het vergroten van de capaciteit en de coördinatie van NRWB en de MCC; door training van de NRWB en de MCC over het voorkomen van niet-inkomstenwater, Water Demand Management en Urban Community Led Total Sanitation (UCLTS).

Project afgerond
Rob Beckers
RPM VEI