FDW Harar Ethiopiƫ

 • Ethiopia
 • EthiopiĆ« - Harar Water and Sewerage Authority (HWSA)
 • 30-06-2023

Duurzame watervoorziening voor Harar (SWSH)

Het SWSH-project (2013-2023), medegefinancierd door RVO - FDW-fonds - introduceert een geïntegreerde aanpak voor het behoud van waterbronnen en watertoewijzing in de regionale staat Harar en combineert dit met capaciteitsontwikkeling en aanleg van een distributienetwerk om adequate en duurzame waterdiensten te leveren in stedelijk en landelijk Harar. Dit zal de beschikbaarheid van water op lange termijn garanderen voor stedelijke, landelijke en industriële gebruikers. Bovendien is in het kader van het SWSH-project verbeterde toegang tot veilig water voor de peri-urbane gemeenschappen geïmplementeerd.

Het project brengt de expertise en ervaringen van meerdere partners samen:

 • VEI (Lead implementatiepartner)
 • HEINEKEN Brouwerij SC
 • Harari People Regional State (HPRS)
 • Harar Town Water Supply and Sewerage Service Authority (HWSA)
 • Ethiopisch Katholiek Kerk-Sociaal en Ontwikkelingsbureau van Harar
 • MS Consultants
 • Acacia Water
 • RHDHV BV

De partners werken op zes resultaatgebieden:

 1. Resultaat 1 Aanvangsfase
 2. Resultaat 2 Implementatie van Deker Distributienetwerk - aanleg van reservoir, aanleg van watertransport- en distributieleidingen, regelkleppen, bijbehorende appendages, installaties etc.
 3. Resultaat 3 Strategie voor behoud, toewijzing en bescherming van watervoorraden ontwikkeld met alle belanghebbenden; Telemetrie en automatisering voor besturing en beheer
 4. Resultaat 4 Wateronttrekking en bescherming op duurzame manieren. Monitoring van grondwaterstanden in onttrekkingslocaties. Benaderingen van waterreductie zonder inkomsten worden gedemonstreerd en processen worden opgeschaald
 5. Resultaat 5 Verbeterde capaciteitsontwikkeling en training voor HWSSA, materiële ondersteuning, benchmarking en ervaringsdeling voor financieel en technisch duurzame waterdiensten en verbeterde toegang voor 25.000 mensen tot duurzame waterdiensten in Harar City
 6. Resultaat 6 Verbeterde toegang tot water door waterbuffering, minder systeemuitval en nieuwe waterpunten

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Daniel Truneh, Resident Project Manager in Ethiopië daniel.truneh@vei.nl

Project afgerond
Daniel Truneh
Regional Team Leader

Other projects