WOP Mongolia: Consulting Services USUG

  • Mongolia
  • MongoliĆ« - Ulaanbaatar Water Supply and Sewerage Authority (USUG)
Region: Ulaanbaatar
Period: 2023-2026
Project Partners: USUG, the Water Supply and Sewerage Authority of Ulaanbaatar city
Funding: MCA Mongolia - Millennium Challenge Corporation & Government of Mongolia


WOP support to the Water Supply and Sewerage Authority of Ulaanbaatar city Mongolia

VEI is in een concurrerende aanbesteding geselecteerd om een Water Operators Partnership (WOP) te ontwikkelen en te organiseren tussen USUG als mentee en een ervaren waterbedrijf als mentor. 
USUG is de watervoorzienings- en rioleringsautoriteit van de stad Ulaanbaatar, de hoofdstad van Mongolië.
MCA-Mongolië is de initiatiefnemer en financier van dit WOP.

Deze WOP heeft tot doel de kritieke operationele capaciteiten van USUG te versterken die werden geïdentificeerd door de toepassing van AquaRating, een internationaal beoordelings- en benchmarkinginstrument voor nutsbedrijven, ontwikkeld door de International Water Association. Het WOP is gepland voor de jaren 2023 - 2025. Het eerste halfjaar van 2023 zal worden gebruikt om het WOP te ontwerpen en te operationaliseren.

For questions, please contact:
Boudewijn Sterk, Project Manager Mongolia
boudewijn.sterk@vei.nl

Other projects