Onze missie en visie

Door het bieden van universele toegang tot drinkwater, wordt de economische en sociale ontwikkeling van een regio positief gestimuleerd. Het creëert permanent nieuwe kansen voor de bevolking.

Toegang tot betrouwbare en betaalbare waterdiensten voor iedereen is de essentie van het werk van VEI. VEI zet zich in om mensen een beter bestaan te geven. Dit doen we door de prestaties van collega-waterbedrijven in ontwikkelings- en transitielanden te verbeteren. Met ons werk dragen we bij aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Wij denken dat het beste resultaat behaald wordt door meerjarige samenwerkingen aan te gaan met lokale bedrijven. Door met hen samen te werken is het mogelijk om maatwerkoplossingen aan te bieden. Bovendien zorgt dit soort samenwerking voor draagvlak en verduurzaming van de hulp van VEI. VEI doet dit allemaal met internationale partners. Dit zijn strategische partners die net als wij koploper zijn in de watersector.