WaterWorX project: WOP Central Region Malawi

  • Malawi
  • Malawi - Central Region Water Board (CRWB)

WaterWorX project: WOP Central Region Water Board

In Malawi werkt VEI sinds januari 2022 samen met Central Region Water Board (CRWB) in het kader van het WaterWorX-programma. Fase 2 van het WaterWorX-programma loopt tot december 2026 en het is de bedoeling dat het programma doorloopt tot december 2030.

Van de 5 waterschappen in Malawi is de CRWB, opgericht in 1997, het waterschap met het grootste verzorgingsgebied. 
De CRWB is verantwoordelijk voor de watervoorziening en waterzuivering in steden en marktcentra in de centrale regio, met uitzondering van de stad Lilongwe.
Momenteel zijn er 28.000 aansluitingen, hetgeen neerkomt op een dekkingsgraad van ongeveer 87% in de stelsels (gebieden) waar water wordt geleverd. In veel regelingen wordt echter nog geen water geleverd en in de afgelopen 5 jaar stagneerde de groei van het nutsbedrijf zelfs door gebrek aan investeringen, kasstroombeperkingen en stijgende kosten voor de productie van water.

WaterWorX heeft als doel het waterschap te ondersteunen bij het verhogen van het volwassenheidsniveau in operationele prestaties en het verbeteren en verhogen van de dienstverlening in lijn met het Strategisch Plan 2021-2026 van het waterschap.

De belangrijkste processen die in het project aan bod komen zijn: 
- Beheer van bedrijfsmiddelen
- Waterproductie (waterkwaliteit en waterkwantiteit)
- Waterdistributie 
- Commerciële activiteiten

De belangrijkste thema's die in het project aan de orde komen, zijn:
- Communicatie
- Digitalisering
- Onderhoud
- Monitoring en planning

Als onderdeel van de Malawi-brede landenactiviteiten zal het onderwerp enabling environment worden aangepakt door het stimuleren van samenwerking en kennisuitwisseling tussen de waterschappen, branche-organisaties en het ministerie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Vera Lagendijk, Resident Project Manager VEI
+31651755637 - +265995780770
vera.lagendijk@vei.nl


Ed Nhlane, Project Coördinator
+265991240676
enhlane@gmail.com

Van links naar rechts: Mr. Eddie Mombera (voorzitter van de raad van bestuur), Vera Lagendijk (projectmanager), Mr. John Makwenda (CEO van CRWB)

Vera Lagendijk

Other projects