SCALE project in Rwanda

  • Rwanda
  • Rwanda - Water & Sanitation Corporation (WASAC)
  • 30-09-2024

Het opschalen van universele toegang tot veilige en klimaatbestendige waterdiensten in Rwanda, met de focus op kleine steden (SCALE).

De regering van Rwanda [GoR] heeft het ambitieuze doel gesteld om voor de levering van water- en sanitaire voorzieningen 100% toegang te krijgen tot waterdiensten in al haar stedelijke gebieden in 2024.

WASAC heeft als belangrijkste leverancier van (stedelijke) water- (en sanitaire) diensten in Rwanda de samenwerking gezocht met VEI om hen te ondersteunen bij het nastreven van deze ambitieuze doelstellingen door de capaciteit van WASAC te versterken.

Naast VEI en WASAC omvat het SCALE-projectpartnerschap WaterAid Rwanda en het Ministerie van Infrastructuur van de Republiek Rwanda (MININFRA). Terwijl WaterAid, in het partnerschap, uitgebreide ervaring in watervoorziening voor de armen meebrengt, adviseert en ondersteunt het ministerie van Infrastructuur WASAC om projectdoelstellingen te bereiken en deze af te stemmen op de visie van de regering van Rwanda. SCALE-project wordt voor 60% medegefinancierd door het Fonds Duurzaam Water (FDW) onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het project wordt namens de Nederlandse overheid beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het project is gestart in januari 2019 en zal naar verwachting op 30 september 2024 zijn voltooid.

Projectgebied

SCALE-projectprogramma's worden geïmplementeerd in twee doeltakken van WASAC, namelijk Rwamagana en Nyagatare. De beste praktijken in de twee beoogde branches zullen vervolgens worden gedeeld (gerepliceerd) in de overige 12 (upcountry) WASAC-branches via een benchmarking-raamwerk.

Project componenten

Het project SCALE bestaat uit zes componenten die werkpakketten (WP's) worden genoemd, zoals hieronder beschreven:

  • Aanvang van het project (WP1): Dit is de voorbereidende fase van het project waarin een gedetailleerde projectdiagnose werd gedaan om onder meer een basissituatie vast te stellen en een gedetailleerde implementatie- en M & E-plannen te ontwikkelen. De aanvangsfase is eind november 2019 afgerond.
  • Toegang tot watervoorziening vergroten (WP2): In dit werkpakket krijgen 100.000 mensen veilig en betaalbaar drinkwater. Daarnaast zullen 12 scholen in de beoogde districten worden voorzien van regelingen voor het opvangen van regenwater en zullen leerlingen en leraren worden opgeleid in hygiënebevordering. Er zal ook een klimaatbestendig en sociaal inclusief investeringsplan worden ontwikkeld voor de beoogde takken.
  • Financieel duurzame waterdiensten in de vestigingen Nyagatare en Rwamagana (WP3): Dit werkpakket heeft tot doel de financiële duurzaamheid van de waterdiensten van WASAC te bereiken door een volledige reductie van Non-Revenue Water (NRW) in de beoogde branches. De succesvolle implementatie van dit werkpakket zal essentieel zijn voor WASAC om de kosten voor de exploitatie en afschrijving van waterdiensten te recupereren, terwijl stadsbewoners die door WASAC worden geleverd, zullen profiteren van de verhoogde continuïteit en kwaliteit van hun waterdiensten. SCALE zal zich richten op daadwerkelijke NRW-reductie, van boven de 55% (bij de start van het project) naar minder dan 25%.
  • Integratie van waterveiligheidsplannen en kwaliteitscontrole (WP4): Met expertise van VEI worden WASAC-medewerkers voor het eerst getraind in de ontwikkeling en integratie van een waterveiligheidsplan (WSP).
  • Benchmarking / Branchmarking (WP5): De interventies in WP 2-4 zullen worden gedocumenteerd en gevalideerd voor demonstratie en replicatie in de rest van stedelijke takken van WASAC, terwijl ze bijdragen aan de bestaande processen van benchmarking en kennisuitwisseling binnen WASAC.
  • Projectafsluiting (WP6): Dit WP omvat de financiële en administratieve afsluiting van het project en de eindaudit en evaluatie.

VEI Experts met WASAC’s Karenge WTP werknemers in Rwamagana Branch

Siemen Veenstra
Teamleider POD