Management Support Bonaire

  • Bonaire
  • Nederlandse Antillen - Water- en Energiebedrijf Bonaire
  • 31-12-2021

VEI ondersteunt Water en Energiebedrijf Bonaire (WEB) sinds 2013 in een breed spectrum.

Sinds 1 oktober 2016 werkt Gerard Speelman voor VEI op Bonaire als Resident Project Manager. "De meeste tijd besteed ik aan het ondersteunen van de business unit water door de wet 'Wet Drinkwater en Electriciteit' te implementeren die op 1 juli 2016 door de Nederlandse overheid is ingevoerd. Dit betekent dat ik een leveringsplan moest realiseren, het legionella-beheersplan moest herschrijven en een rampenplan en meetplan moest maken. In mei 2018 zijn alle documenten definitief en overhandigd aan de Nederlandse overheid.

Een grote prioriteit in mijn werk is ook het assisteren van het bedrijf bij het identificeren en verminderen van NRW (non-revenue water). De ene dag instrueer ik de teamleiders om de meetapparatuur te kalibreren en de volgende dag maak ik op kantoor de waterbalans op of controleer ik de klanten in de database. De afgelopen periode heeft VEI in het projectteam van WEB samengewerkt aan de verbouwing van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie. De rol van VEI is het adviseren en beoordelen van de technische plannen. In het nieuwe contract is expliciet opgenomen dat management development van de Business Unit Water wordt meegenomen in de ondersteuning door VEI.

"Dus heb ik ook tijd gestoken in het ondersteunen van de manager BU-water en de teamleiders. Dit kan zijn om hen te ondersteunen bij projecten, planning, organisatie en ik heb een trainingsprogramma gemaakt."

Gerard Speelman
RPM VEI

Other projects