Nederland - Waterbedrijf Groningen

Waterbedrijf Groningen richt zich als maatschappelijke onderneming in grote lijnen op de duurzame bescherming van waterbelangen. Samen met onze partners dragen wij bij aan de duurzame ontwikkeling van onze regio met activiteiten op het gebied van drink- en industriewater, riolering, internationale samenwerking en energie.

Schoon en betrouwbaar drinkwater vormt de basis van onze bedrijfsactiviteiten sinds 1878. Dat omvat wellicht ook voorzieningszekerheid en een duurzame aanpak van onze grondstoffen: oppervlaktewater en grondwater. Dat betekent dat niet alleen wij, maar ook onze nakomelingen 7 dagen per week, 24 uur per dag kunnen rekenen op drinkwater. Industrieel water

Voor grote (industriële) klanten levert Waterbedrijf Groningen naast drinkwater ‘water op maat’. Via onze dochteronderneming North Water leveren wij industriewater en gedemineraliseerd water. North Water biedt diverse oplossingen voor vraagstukken op het gebied van waterbehandeling en afvalwaterzuivering voor bedrijven en industriecomplexen.

Projects