WaterWorX, KfW en GIZ bundelen hun krachten om een ​​financieringsfaciliteit te ontwikkelen die de turnarounds van waterbedrijven in het Zuiden ondersteunt

01-02-2022

In december 2021 zijn WaterWorX, de KfW-ontwikkelingsbank en de Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) een samenwerking aangegaan om de haalbaarheid te beoordelen van een faciliteit die stedelijke waterbedrijven zou ondersteunen bij het verwerven van openbare en commerciële financiering en het versterken van hun veerkracht.

Tegen 2050 zal de wereldbevolking naar verwachting 9,7 miljard mensen bereiken, waarbij 68% van de mensen in stedelijke gebieden woont. Steden in lage- en lage-middeninkomenslanden hebben te maken met de hoogste verstedelijkingsgraad en klimaatrisico's, maar lopen aanzienlijk achter op het gebied van de ontwikkeling van water- en sanitatie-infrastructuur. Nutsvoorzieningen zijn de sleutel tot het waarborgen van duurzame toegang tot water en sanitaire voorzieningen en het vergroten van de veerkracht in steden als onderdeel van de stedelijke transformatie. Helaas veroorzaken ontoereikende capaciteit bij veel van deze nutsbedrijven, evenals chronische financieringstekorten in de watersector, enorme tekortkomingen in de dienstverlening en ondermijnen ze de voortgang in de richting van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling 6 (water), 13 (klimaatverandering) en 11 (duurzame steden en Gemeenschappen) van de Agenda 2030.

Daarom bundelen WaterWorX, KfW en GIZ de krachten om het Urban Water Catalyst Fund (UWCF) te ontwikkelen, een innovatief financieringsmechanisme voor stedelijke waterbedrijven die hebben laten zien hun activiteiten te willen verbeteren. Deelnemende dienstverleners zouden baat hebben bij technische bijstand op maat in combinatie met vraaggestuurde operationele investeringen op korte termijn om de efficiëntie van hun activa en bedrijfsprocessen te verbeteren. Het doel van deze interventies is om de kredietwaardigheid van nutsbedrijven te verbeteren en hen dus voor te bereiden op met leningen gefinancierde infrastructuurinvesteringen, met name van binnenlandse financiers.

WaterWorX, KfW en GIZ hebben allemaal doorlopende hulpprogramma's voor hulpprogramma's en beschouwen hun samenwerking als een unieke kans om elkaars inspanningen te benutten en de knowhow van nutsbedrijven, infrastructuurfinanciering en technische assistentie te bundelen. WaterWorX is een samenwerkingsprogramma dat wordt gefinancierd en uitgevoerd door een consortium van alle tien Nederlandse waterbedrijven en het Nederlandse Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (DGIS). Het programma heeft tot doel de prestaties van 39 stedelijke waterbedrijven in 15 lage- en lage-middeninkomenslanden tegen 2030 te verbeteren en uiteindelijk 10 miljoen mensen te voorzien van verbeterde waterdiensten. KfW is een van de toonaangevende investeerders in ontwikkelingssamenwerking in de watersector wereldwijd. Samen met GIZ ontwikkelt het de UWCF in opdracht van het Duitse federale ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, BMZ. GIZ, een onderneming die eigendom is van de Bondsrepubliek Duitsland, levert wereldwijd diensten op het gebied van internationale samenwerking voor duurzame ontwikkeling en internationaal onderwijs. Dit omvat wereldwijd beleidsadvies over de ontwikkeling en financiering van de watersector, evenals de bevordering van peer-to-peer partnerschappen tussen waterbeheerders (WOP's) via het Utility Platform-programma.