De Nederlandse Ambassade bezoekt het IWRM4WASH project

02-03-2022

Op 24 februari 2022 bezochten de eerste secretaris van de Nederlandse ambassade in Addis Abeba, senior beleidsmedewerker voor water, Jelmer van Veen, en vertegenwoordigers van het managementteam van de Addis Abeba Water and Sewerage Authority, het water- en bodembehoudsgebied in Dire. Doel van het bezoek was de uitvoering te observeren van de activiteiten op het gebied van waterbeheer, bodem- en waterbehoud in het kader van het IWRM4WASH-project dat in het kader van VEI wordt uitgevoerd. De water- en bodemactiviteiten worden uitgevoerd om het dichtslibben van de twee grootste dammen van de Addis Ababa Water and Sewerage Authority (AAWSA) te voorkomen en om de levensomstandigheden van de gemeenschap rond het reservoir te verbeteren en om WASH-faciliteiten aan de gemeenschap te verstrekken.

"Dit is mijn eerste reis naar dit deel van het stroomgebied sinds de uitvoering van het project is begonnen. Het is belangrijk voor mij om dit gebied te blijven bezoeken om alles met eigen ogen te zien en om mijn rol te spelen in de bewustmaking van de internationale gemeenschap en andere belanghebbenden over de gevolgen van de klimaatverandering op de watervoorraden en de bestaansmiddelen van de gemeenschappen. Omdat er geen behoudsactiviteiten zijn, wordt de watervoorziening in Addis Abeba negatief beïnvloed en lijden de mensen onder een gebrek aan water. Ik ben erg blij te zien dat de gemeenschappen hun lot in eigen handen nemen en dat VEI de uitvoering leidt", aldus Jelmer van Veen , eerste secretaris, senior beleidsmedewerker voor Water.

Bodemerosie - het verwijderen van goede grond door water - is een groeiend probleem in Ethiopië. Naarmate de Ethiopische bevolking toeneemt, komt er meer druk te staan op land om voedsel en bouwmaterialen te produceren. Bomen worden verwijderd om meer gewassen te verbouwen. Vaak wordt land niet meer met rust gelaten tussen twee oogsten. Het verwijderen van bomen en bossen heeft een direct effect op de watervoorziening. Er kan minder regenwater in de bodem en op sommige plaatsen in putten en bronnen... Met deze steun kunnen we drie van de meest kritieke behoeften van de getroffenen in stroomopwaarts Dire aanpakken: behoud van bodem en water, herstel van het landschap en verbetering van de bestaansmiddelen. Dit maakt echt een enorm verschil in het leven van de mensen, die voortdurend worden blootgesteld aan het verlies van land, water en middelen van bestaan en andere risico's die verband houden met het verlies van water en grond," Participatie is de sleutel tot succes. Boeren zijn het belangrijkste deel van de oplossing. Elk project moet het respect en de medewerking van de plaatselijke bevolking winnen. VEI heeft de plaatselijke bevolking en het bestuur vanaf het begin betrokken bij alle aspecten van planning, opleiding, aldus Daniel Truneh, VEI-vertegenwoordiger in Ethiopië.

Het behoud van bodem en water is slechts het beginpunt. VEI heeft een dorpscomité opgericht dat verantwoordelijk is voor het beheer van het landgebruik, de planning van de begrazing van het land, de controle van geulen, de planning van de levering van brandhout, de planning van de gemeenschappelijke waterwegen en de gezondheid van de bronnen, enz.

De heer Mendu Weyecha, de plaatselijke bestuurder van Dire, sprak zijn dankbaarheid uit aan de Nederlandse regering voor haar steun aan water- en bodembehoud, WASH en de activiteiten van Dire op het gebied van levensonderhoud. Vrouwen, kinderen, ouderen en jongeren behoren tot de kwetsbare groepen die het meest te lijden hebben onder het verlies van water en bodem. We zullen altijd onthouden dat jullie een van de eersten waren die kwamen helpen."

"Wij zijn de bevolking en de regering van Nederland zeer dankbaar voor de uitgebreide steun aan ons waterwingebied in Dire. Ik wil ook mijn dankbaarheid uitspreken aan de gerespecteerde internationale organisatie - VEI die talrijke projecten en programma's heeft uitgevoerd om AAWSA te helpen haar doelstellingen van water- en sanitaire voorziening te realiseren en haar imago weer op te bouwen," zei Worku Geda, hoofd van het Directoraat Middelen bij AAWSA.