Robin van Loo - Teammanager Bedrijfsbureau W&Z Vitens

Robin van Loo - Vitens: ā€œGeef als manager direct toestemming als iemand op missie wil, het is een unieke uitdaging.ā€

“Ik adviseer mijn collega-managers bij Nederlandse drinkwaterbedrijven om direct toestemming te geven als een van je mensen wil meewerken aan een VEI-project. Dit wil niet zeggen dat iedereen maar het hele jaar naar believen op missie kan gaan. Indien nodig moet er in overleg gekeken worden naar de planning, de duur en het aantal missies zodat het past binnen de werkzaamheden in Nederland. Vanuit mijn team zijn er twee mensen op missie geweest afgelopen jaar en zelf ben ik ook actief als short termer. Dat levert unieke ervaringen op, omdat er in het buitenland een beroep wordt gedaan op andere competenties dan in Nederland. Het werken in een andere cultuur, in een andere taal en met andere hiërarchische verhoudingen maakt het extra uitdagend. Even weg zijn van je dagelijks werk is ook een moment van reflectie. Als je de omstandigheden ziet waarin de meeste partner bedrijven zitten dan besef je weer hoe goed we het hebben in Nederland en op ons werk. “