WaterWorX project: WOP Dodoma Tanzania

  • Tanzania
  • Tanzania - Dodoma Urban Water Supply and Sanitation Authority (DUWASA)

Definitieve WOP-doelstellingen:

DUWASA breidt het netwerk uit en verbetert de dekking voor water- en sanitatiediensten, wat resulteert in het bereiken van 30.000 mensen (SDG6) (direct en indirect) via WOP-activiteiten.

DUWASA maakt stapsgewijze verbeteringen in volwassenheidsniveau en pro-poor focus, resulterend in minder Non Revenue Water en een lager (relatief) energieverbruik.

Overzicht:

Het 'ontwerpteam' van DUWASA heeft prioriteit gegeven aan 1) de exploitatie en het onderhoud van distributie en 2) productiemiddelen, 3) commerciële exploitatie en 4) Management en leiderschap. Van de 19 geselecteerde deelprocessen hebben er 15 betrekking op deze 4 hoofdonderwerpen. Een deelproces heeft betrekking op IT (digitalisering van papieren dossiers op kantoor). De andere 3 subprocessen raken aan specifieke opleidingsbehoeften (bv. financiële boekhouding) of aan de faciliterende omgeving die beperkt is in reikwijdte en budget.

O&M-distributie
DUWASA heeft behoefte aan een NRW beoordeling en plan en er zullen enkele pilot DMA's worden opgezet. Operationeel personeel wordt opgeleid en er wordt voor (sommige) apparatuur gezorgd. GIS zal worden opgezet (momenteel niet aanwezig) en er zal ook een hydraulisch ontwerpmodel worden ontwikkeld. Dit zal DUWASA ook ondersteunen bij het beheer en toezicht op de lopende en toekomstige investeringsprojecten

O&M-productie
Er wordt gezorgd voor training en software om het preventief onderhoud van de productiemiddelen te verbeteren. Ook zal een energie-audit worden ontwikkeld om de energiekosten te verlagen.

Commerciële operaties
DUWASA heeft behoefte aan een goed begrip van commerciële verliezen en implementeert dienovereenkomstig activiteiten (op pilotschaal). Ook zal een meterbeheerbeleid worden ontwikkeld.

Management en leiderschap
Vanaf het begin van het partnerschap wordt duidelijk gevraagd naar leiderschap in verandermanagement. Op basis van het klimaatonderzoek en de persoonlijke beoordeling wordt een aanpak ontwikkeld voor workshops, trainingen en coaching.

De WOP richt zich op het vergroten van de waterbeschikbaarheid op korte termijn (5 jaar). Op de langere termijn zijn grote investeringen voorzien, waaronder de Fakwe-dam (WB gefinancierd) en bulkwatervoorziening uit het Victoriameer (financiering niet verzekerd). Door de lange doorlooptijd (>5 jaar voor oplevering) is echter op korte termijn een verhoging van de waterproductiecapaciteit nodig. Voor de investeringen op korte termijn zijn reeds pre-haalbaarheidsstudies afgerond.

For more information please contact:

Jan-Kees de Visser, Resident Expert in Arusha
jan-kees.devisser@vei.nl

or

Reinder van den Brink, Regional Manager 
reinder.vandenbrink@vei.nl

Reinder van den Brink
RPM VEI
Jan-Kees de Visser
Resident Expert

Other projects