WaterWorX project: WOP Mwanza Tanzania

  • Tanzania
  • Tanzania - Mwanza Urban Water Supply And Sanitation Authority (MWAUWASA)

De WWX WOP Fase 1 in Mwanza is gericht op het verbeteren van de operationele en financiële prestaties, evenals het vergroten van de toegang tot en de betrouwbaarheid van de watervoorziening voor iedereen. Om deze resultaten te bereiken, moet MWAUWASA hun huidige uitdagingen overwinnen, namelijk hoge non-revenue water (NRW), hoge energiekosten, lage bedrijfsratio en onvoldoende waterdekking.

Om deze uitdagingen aan te pakken, heeft MWAUWASA zes thema's geïdentificeerd om aan te werken tijdens fase I: capaciteitsontwikkeling, het verhogen van de kostendekkingsratio, het verminderen van niet-inkomstenwater (NRW), het verhogen van de kwaliteit van de klantenservice, het implementeren van een pro-poor-benadering en het creëren van een gunstig klimaat voor het verbeteren van de operationele en financiële prestaties en het aantrekken van nieuwe investeringen.

De grootste prestaties onder de WWX WOP Phase 1 zijn:

  • Tastbare resultaten waarvan is bewezen dat ze nuttig en effectief zijn en die kunnen worden volgehouden binnen het partnerhulpprogramma, b.v. loodgietersgereedschap, GIS-apparatuur, transportfaciliteiten.
  • Analyse, proefactiviteiten en ontwikkeling van businesscases over Non Revenue Water (NRW) en energiebesparing
  • Capaciteitsontwikkeling (persoonlijke en professionele vaardigheden) voor projectimplementatieteam. Management- en leiderschapstraining voor top-, midden- en lager management over verandermanagement Pre-haalbaarheidsstudie voor toekomstige investeringen in water- en sanitatie-infrastructuur

Einddoelen:

MWAUWASA breidt het netwerk uit en verbetert de dekking voor water- en sanitatiediensten, waardoor 89.000 mensen (SDG6) (direct en indirect) kunnen worden bereikt via WOP-activiteiten.

MWAUWASA maakt stapsgewijze verbeteringen in volwassenheidsniveau en pro-poor focus, wat resulteert in een lager Non Revenue Water en een lager (relatief) energieverbruik.

Overzicht:

Het 'designteam' van MWAUWASA heeft prioriteit gegeven aan 1) Exploitatie en onderhoud van distributie en 2) productiemiddelen inclusief IWRM, 3) Commerciële bedrijfsvoering en 4) Organisatie & Strategie en 5) HR Management. Van de 25 geselecteerde deelprocessen hebben er 23 betrekking op deze 5 hoofdonderwerpen.

De andere 2 subprocessen raken aan specifieke opleidingsbehoeften (bijv. financieel model) en aan de faciliterende omgeving die beperkt is in reikwijdte en budget.

De WOP zal de investeringsbehoeften van MWAUWASA blijven bevorderen door middel van de pre-haalbaarheidsstudie zoals ontwikkeld in fase 1.

Flyer Mwanza project trifold

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Reinder van den Brink, Regional Manager

reinder.vandenbrink@vei.nl

Reinder van den Brink
RPM VEI

Other projects