WaterWorX project: WOP Arusha Tanzania

  • Tanzania
  • Tanzania - Arusha Urban Water Supply and Sanitation Authority (AUWSA)

De WWX WOP Fase 1 in Arusha is gericht op het verbeteren van de operationele en financiële prestaties, evenals het vergroten van de toegang tot en de betrouwbaarheid van de watervoorziening voor iedereen. Om deze resultaten te bereiken, moet AUWSA hun huidige uitdagingen overwinnen, namelijk een hoog non-revenue water (NRW), een hoge fluorideconcentratie in het boorgatwater, een lage bedrijfsratio en onvoldoende waterdekking. Om deze uitdagingen aan te pakken, identificeerde AUWSA zes thema's om aan te werken tijdens fase I: capaciteitsontwikkeling, verhoging van de kostendekkingsratio, vermindering van niet-inkomstenwater (NRW), verbetering van de waterkwaliteit, implementatie van een pro-poorbenadering en het creëren van een gunstig klimaat voor verbetering van de operationele en financiële prestaties en het aantrekken van nieuwe investeringen.

De grootste prestaties onder de WWX WOP Phase 1 zijn:

  • Tastbare resultaten waarvan is bewezen dat ze nuttig en effectief zijn en die kunnen worden volgehouden binnen het partnerhulpprogramma, b.v. loodgietersgereedschap, GIS-apparatuur, transportfaciliteiten, fluorideverwijderingstechniek
  • Analyse, proefactiviteiten en ontwikkeling van businesscases voor Non Revenue Water (NRW)
  • Capaciteitsontwikkeling (persoonlijke en professionele vaardigheden) voor projectimplementatieteam.
  • Actieve deelname aan de realisatie van investeringen van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (AfdB) in Arusha, om hun werking en onderhoud te optimaliseren

Definitieve WOP-doelstellingen:

AUWSA breidt het netwerk uit en verbetert de dekking voor water- en sanitatiediensten, waardoor 57.000 mensen (SDG6) (direct en indirect) worden bereikt via WOP-activiteiten.

AUWSA maakt stapsgewijze verbeteringen in volwassenheidsniveau en pro-poor focus, resulterend in minder Non Revenue Water en een lager (relatief) energieverbruik.

Overzicht:

Het 'ontwerpteam' van AUWSA heeft prioriteit gegeven aan 1) de exploitatie en het onderhoud van distributie en 2) productiemiddelen, 3) HR-management en 4) organisatiestrategie. Van de 24 geselecteerde deelprocessen hebben er 22 betrekking op deze 4 hoofdonderwerpen. De andere 2 subprocessen hebben betrekking op specifieke trainingsbehoeften (bijvoorbeeld op projectmanagementvaardigheden) of op de faciliterende omgeving die beperkt is in reikwijdte en budget.

In fase 2 zal de WOP de opschaling van de fluorideverwijderingstechniek ondersteunen en financiers aantrekken voor de grootschalige WTP voor fluorideverwijdering. In Fase I hebben we een pilot gefinancierd en gestart om een ​​te repliceren proof of concept te demonstreren en te ontwikkelen. Zowel voor de (detail)inrichting van de WTP als voor activiteiten om financiers aan te trekken is financiële ondersteuning nodig.

Flyer Arusha 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Jan-Kees de Visser, Resident Expert in Arusha
jan-kees.devisser@vei.nl

of

Reinder van den Brink, Regional Manager
reinder.vandenbrink@vei.nl 

Reinder van den Brink
RPM VEI
Jan-Kees de Visser
Resident Expert

Other projects