WaterWorX project: WOP Addis Ababa Ethiopie

  • Ethiopia
  • Ethiopië - Addis Ababa Water and Sewage Authority (AAWSA)

In Addis Ababa is in 2019 gestart met de implementatie van de eerste fase onder het WaterWorX programma. De afronding van deze eerste fase zal eind 2021 plaatsvinden.

Projectgebied

Het project is gericht op het waterbedrijf van de hoofdstad van Ethiopië, Addis Ababa Water and Sewerage Authority (AAWSA). Ze opereren voornamelijk binnen de administratieve grenzen van Addis, maar veel van de waterbronnen bevinden zich buiten de stad, wat de noodzaak en mogelijkheden voor samenwerking in de regio creëert.

Project doel

Het WaterWorX-programma in Addis Ababa heeft als ondertitel: "Watervermindering zonder inkomsten in Addis Abeba en Benchmarking van waterbedrijven in Ethiopië". Het probeert voort te bouwen op het werk dat in het kader van het S2TAB-project is gedaan, gebruikmakend van de ervaring en relaties die zijn ontstaan ​​tijdens de uitvoering ervan.

Het project zal voornamelijk de volgende onderwerpen behandelen:

  1. Capaciteitsopbouw van AAWSA om het hoge niveau van niet-inkomsten uit water te verminderen. Dit heeft een positief effect op de financiële houdbaarheid.
  2. In Addis Abeba wordt een project gedefinieerd om ongeveer 10.000 armen toegang te geven tot drinkwater
  3. Samen met Ministerie van Waterirrigatie & Energie en eventueel Waterforum een ​​benchmarkingsysteem opzetten voor Ethiopië. Dit benchmarkingsysteem heeft tot doel de prestaties van alle deelnemende waterbedrijven te verbeteren. De deelnemende nutsbedrijven worden geselecteerd in samenwerking met MOWIE en Waterforum.

Concrete projectresultaten zijn naar verwachting:

  • Een plan voor waterreductie zonder inkomsten
  • Bekwaam personeel om een ​​aanvaardbaar niveau van niet-inkomstenwater te verminderen en in stand te houden
  • Een complete set KPI's
  • Een systeem om gegevens te verzamelen en op te slaan
  • Een systeem om jaarlijks te rapporteren over de prestaties van de deelnemende waterbedrijven

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Daniel Truneh, Resident Project Manager in Ethiopië
daniel.truneh@vei.nl

Daniel Truneh
Regional Team Leader