Ridge to Coast, Rain to Tap project in de Filipijnen

 • Filipijnen
 • Filipijnen - Cagayan de Oro City Water District (COWD)
 • 31-12-2022

Ernstige overstromingen, veroorzaakt door tropische stormen Sendong in 2011 en Vinta in 2017, hebben aangetoond dat het stroomgebied van de Cagayan de Oro (CdO), CdO-instellingen en burgers, en met name het watervoorzieningssysteem, kwetsbaar zijn voor overstromingen.

Het project 'Ridge to Coast, Rain to Tap' (R2CR2T) 'wil deze kwetsbaarheid aanpakken via een geïntegreerde aanpak om de veerkracht van de watervoorziening te verbeteren. De watervoorziening, sanitaire voorzieningen en rampenrisicovermindering worden uitgebreid tot 7.000 voorheen niet bediende huishoudens in verplaatsingsgebieden, bewoond door mensen die alles verloren tijdens de Sendong-overstroming in 2011. Het project geeft een sterke impuls om de activiteiten van het Cagayan de Oro Water District (COWD) te verbeteren, via capaciteitsontwikkeling, investeringen en technische assistentie.

De overstromingsbestendigheid wordt op systeemniveau in het stroomgebied aangepakt en door directe bescherming van de watervoorzieningsinfrastructuur. Het project draagt ​​bij aan een faciliterende omgeving waarin CdO- en Bukidnon-stakeholders samenwerken om overstromingsrisicovermindering te bewerkstelligen, en wil door middel van verschillende pilot herbebossingsinterventies laten zien hoe deze duurzaam kunnen worden geïmplementeerd om overstromingen te verminderen.

Het project wordt voor 49% gesubsidieerd door het Fonds Duurzaam Water (FDW) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het project wordt namens de Nederlandse overheid beheerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het project is gestart op 1 januari 2018 en zal naar verwachting op 31 december 2022 zijn voltooid.

De projectimplementatie is verdeeld in vijf afzonderlijke werkpakketten, die hieronder worden beschreven:

 • Aanvang van het project: voorbereidende fase voor het opstellen van basisbeschrijvingen, evaluatie van interventies, benaderingen en budget - voltooid in januari 2019.
 • Verminderd overstromingsrisico door geïntegreerd waterbeheer (IWRM): geïntegreerde aanpak van overstromingsrisicovermindering via samenwerking met belanghebbenden, herbebossing en agroforestry-pilots met upstream inheemse gemeenschappen, genereren van financiering via PES (Payment for Ecosystem Services), ontwikkeling van een Decision Support Tool en een opschalingsbenadering naar andere stroomgebieden.
 • Verbeterd beheer van de watervoorzieningsinfrastructuur COWD: versterking van COWD om de prestaties te verbeteren en de kwetsbaarheid voor overstromingen te verminderen, integratie van GIS, hydraulische modellering en andere IT-ondersteuning voor strategische langetermijnplanning en een capaciteitsopbouwprogramma voor NRW-reductie, operationele en financiële duurzaamheid COWD.
 • Water, sanitaire voorzieningen en rampenrisicovermindering (DRR) in verplaatsingsgebieden en scholen: breid het COWD-watervoorzieningsnetwerk uit met 7.000 aansluitingen in stedelijke arme gebieden, verbeter veilige sanitaire voorzieningen en hygiënepraktijken in verplaatsingsgebieden en scholen en versterk de capaciteiten voor rampenrisicobeheer
 • Projectafsluiting: financiële en administratieve afsluiting inclusief eindevaluatie en projectaudit.

Het R2CR2T Project Partnership bestaat uit 6 formele partners en 4 uitvoerende partners, waaronder:

 • VEI B.V. (VEI): hoofdpartner, projectmanagement en leiding van de COWD-capaciteitsopbouwactiviteiten;
 • Cagayan de Oro Water District (COWD): semi-openbaar watervoorzieningsbedrijf in Cagayan de Oro, toonaangevende infrastructurele investeringen voor distributie-uitbreidingen en overstromingsbestendigheid van watervoorziening;
 • FRRL Industrial Trading Corporation (FITC): besloten vennootschap die IT-oplossingen levert aan COWD, waaronder GIS, hydraulische modellering en activabeheer;
 • Wetlands International (WI): NGO die de geïntegreerde aanpak van stroomgebiedbeheer leidt en de Cagayan de Oro River Basin Management Council (CDORBMC) versterkt om een ​​leidende rol op zich te nemen in de regionale strategie en implementatie van stroomgebiedherstel;
 • Unifrutti Tropical Filippijnen Inc. - Mt. Kitanglad Agriventures Inc. (UTPI-MKAVI): landbouwbedrijf dat agroforestry- en herbebossingsactiviteiten uitvoert in het stroomgebied van de rivier de CDO. De Hineleban Foundation (HFI), met UTPI-MKAVI, leidt de uitvoering van deze activiteiten en training van de deelnemende inheemse volkeren in nauwe samenwerking met de Bukidnon Indigenous Peoples Advisory Council (BIPAC), als een formele vertegenwoordiger van de belangen van de betrokken inheemse bevolking. Gemeenschappen;
 • Het Nederlandse Rode Kruis (NLRC) is verantwoordelijk voor WASH-educatie, sanitaire voorzieningen en rampenrisicovermindering. Het Filippijnse Rode Kruis (PRC) leidt de uitvoering van de NLRC-activiteiten. 

Meer informatie:

https://www.facebook.com/Ridge-to-Coast-Rain-to-Tap-328041651265331/

https://projects.rvo.nl/project/nl-kvk-27378529-fdw16012ph/

Link naar de projectvideo: https://www.facebook.com/328041651265331/videos/2362335877317213/

Bekijk hier de project factsheet

Bekijk hier de Human Interest story van het Ridge to Coast Rain to Tap project

COWD watersysteem

Adriaan Ruijmschoot
RPM VEI

Other projects