Filipijnen - Metropolitan Cebu Water District (MCWD)

Metro Cebu Water District (MCWD) werd in 1975 opgericht als een door de overheid beheerde en gecontroleerde onderneming om water te leveren aan de 4 steden en 4 steden in Metropolitan Cebu. Momenteel leveren ze veilig water aan 900.000 mensen, of 48% van de bevolking van het verzorgingsgebied.

MCWD heeft niet het kapitaal voor aanzienlijke uitbreidingen van zijn distributiesystemen, vooral in armere gemeenschappen waar de risico's hoger zijn en het rendement op de investering klein is. Bijgevolg worden de meeste stedelijke armen gedwongen duur water te kopen van particuliere verkopers en / of hun eigen putten te graven, die beide risico's met zich meebrengen voor de gezondheid, de hygiëne en de welvaart.

Het Sustainable Water Fund-project met MCWD maakt een pro-poor benadering mogelijk van de netwerkuitbreidingen van MCWD door te helpen bij het financieren van de kosten van nieuwe leidingen en metertoegangspunten in gebieden met lage inkomens. Dankzij dit initiatief kunnen alle sociaaleconomische gemeenschappen genieten van veilig, duurzaam en betaalbaar water.

Patrick Egan
RPM VEI